Pracovní misijní výjezdy

Variabilní symbol 3000

střecha TC ženy Falesti (2)Každý rok plánujeme několik pracovních výjezdů. Naším cílem je pomáhat v chudých zemích skrze praktickou pomoc. Většinou sestavujeme čtyřšlenný tým se stavitelskými znalostmi a schopnostmi a vyrážíme zejména do Afriky, Ukrajiny či na Sibiř praktickým způsobem podpořit misionáře či místní sbory. V minulosti jsme pomohli s výstavbou několika tříd a bytů v Tanzanii a Etiopii, v Tanzanii dále i s vybudováním garáže pro traktory a skladu potravin, solární věže k vyýrobě elektřiny i ohřevu vody, a pomohli s opravou domů na Ukrajině i Moldavsku. V Zambii jsme pomohli s výstavbou modlitebny a stejně tak i na Sibiři.

Pokud byste měli zájem se k nám připojit, prosím kontaktujte mne na adrese stanislavbocek@gmail.com.

Děkuji všem, kteří se již přidali a pomoli nám praktickým způsobem změnit svět k lepšímu. Přeji Boží požehnání.
Stanislav Bocek,
vedoucí pracovních týmů

Finanční dary můžete posílat na číslo účtu 1057340/2060, var. s. 3000.

Napsat komentář