Kurzy Kairos – 2023

O čem je kurz kairos?

Kurz Kairos je interaktivní kurz pro všechny křesťany. Čeká na vás devět lekcí zaměřené na Boha, na církev a na Jeho záměr se světem. Cílem je, aby si každý účastník uvědomil, jak Bůh od počátku zachraňuje člověka, zjevuje se světu a používá si k tomu svůj lid. V neposlední řadě cílí kurz na každého jednotlivce s osobní výzvou. Odkrývá nám, že jsme součástí jeho plánů. Chce skrze nás přinést naději a požehnání ostatním a vzbudit v srdci každého křesťana touhu a nutnost se o Kristu podělit a dává podněty, jak se prostřednictvím praktických kroků podílet na šíření evangelia po celé zemi. Máme vizi, aby povstali další Moravští bratři! Nyní se prostřednictvím kurzu Kairos za ČR modlí lidé ve 103 zemích světa.

Kurzy v roce 2023.

Kurz Kairos Hradec Králové

– je rozdělený na dvě části:

1. část: 14. – 16. dubna 2023
2. část: 21. – 23. dubna 2023

Prosím udělejte si čas na celou dobu kurzu. Jedna kapitola navazuje na druhou. Chyběl by vám pak kontext. Kurz je velmi intenzivní, proto si prosím neplánujte žádné další aktivity. Počítejte prosím s vaší účastí po celou dobu, abyste neztratili návaznost. Jedna kapitola navazuje na druhou a byla by škoda, kdybyste o některou její část přišli. Je tedy potřeba si vzít případně 2 dny dovolené.

Kurzovné: 450 Kč.

Přihlášení do 5. dubna kurzovné 450 Kč, po termínu 600 Kč.

Registrace zde

Powerpointová prezentace o čem je celý kurz Kairos – zde
Leták ke stažení zde


O čem je kurz Kairos?

Motivující video ke kurzu Kairos.

ZHODNOCENÍ KURZU KAIROS V HAVÍŘOVĚ – ŘÍJEN 2018 ZDE
ZHODNOCENÍ KURZU V PELHŘIMOVĚ Z LISTOPADU 2017 ZDE
ZHODNOCENÍ PRVNÍHO KURZU V ANGLIČTINĚ ZDE

ZHODNOCENÍ KURZU V PELHŘIMOVĚ Z LISTOPADU 2017 ZDE
ZHODNOCENÍ PRVNÍHO KURZU V ANGLIČTINĚ ZDE

Kurz již probíhá ve více než 100 zemích světa a byl přeložen do 35 jazyků. Všude se setkáváme s pozitivními ohlasy a svědectvími, kdy Kairos pomohl lidem odkrýt Boží vůli pro jejich život i pro církev a mnohé motivoval k aktivnímu zapojení se do misie.

Kairos Kurz využívá řadu osvědčených vzdělávacích prostředků, včetně skupinových diskusí, krátkých přednášek, modliteb, videí k výuce. Studenti se také účastní speciálně navržených činností. Je navržen tak, aby položil základní kámen v životě každého křesťana i místního sboru v otázce celosvětové křesťanské misie. Bude-li základ pevně položen, může dojít k vzrušující a smysluplné misijní práci.