Manželé „K“ – Východní Asie

Jsme mladý manželský pár z Plzně. Ač jsme s manželkou velmi rozdílní, naší společnou touhou je, aby se evangelium šířilo po celém světě z jednoho konce na druhý. V rozdílnosti je naše síla. Váš životní parťák by vám měl umět v bitvách krýt nechráněná záda. Tak jako tomu je s Kristovým tělem, kde každý má svou roli a společně vytváří Boží dílo.

V průběhu našeho vztahu jsme zjišťovali, že sdílíme lásku k Asii, zájem o druhé lidi a touhu sloužit Kristu k naplnění jeho Velkého plánu. Rozhodli jsme se tyto věci vydat našemu Pánu a modlit se, aby si je použil pro svůj plán.

Asie je plná barev. Je zde obrovské množství kultur, etnik, tradic, jazyků, ale také pestrá škála náboženství, kde duchovní svět hraje nemalou roli v každodenním životě lidí. Na základě různých podnětů v našem životě jsme se začali modlit převážně za východní oblast Asie, která si stále více a více získávala prostor v našem srdci. Nakonec nám tady také Bůh otevřel dveře a po čase plánování se spustily praktické přípravy, které by měly vyústit už letos ve stěhování minimálně na dva roky.

Možná si někdo řekne, že ve východní oblasti Asie je přece mnoho věřících. Z mnoha stran slyšíme o obrovských sborech a o probuzení. Navzdory tomu je v této oblasti stále mnoho nezasažených skupin a etnik. Práci v přinášení evangelia navíc značně komplikují místní politické podmínky nepříznivé vůči křesťanské víře. Není divu, že si tato oblast vysloužila přezdívku Země Draka.

Plánem je v průběhu dvou let se naučit pořádně jazyk a zapojit se do projektů misijní organizace SIM, která již na místě působí a skrze praktickou pomoc získává přístup do života místních obyvatel. I my jsme zastánci toho, že naše víra by měla být potvrzována skutky, a skrze praktickou pomoc a znalost jazyka místních lze sdílet evangelium.

Modlíme se také, aby nám Bůh ukázal cestu, kudy máme po těch dvou letech pokračovat. Jsme ochotní vyslyšet jeho volání a jít tam, kam nás pošle.

Přeci jen řekl: „Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“ Jozue 1:9

Thajsko, konečně vyrážíme! Leden 2022 Ještě před pár měsíci bych o této zemi jako o potenciálním místě našeho budoucího působení moc nepřemýšlel. A teď se tam budeme s manželkou stěhovat.

Ve zkratce, my jsme chtěli na misii do Číny. Věřili jsme, že nás Bůh chce mít ve východní Asii. Pro to tlouklo naše srdce a tím směrem se upínaly naše modlitby. Čína byla a stále je taková moje srdcovka. Faktem ale je, že o ostatních zemích na nejzazším východě jsem toho moc nevěděl.

Situace se změnila, když přišel covid. Hranice do Číny se uzavřely, my zůstali v Česku a čekali a čekali na otevření. Po několika beznadějných měsících, kdy hranice zůstávaly stále zavřené a my se stále modlili za východ Asie a hlavně za Čínu, jsme začali přemýšlet nad možností změnit destinaci. Z počátku jsme to s manželkou jednohlasně zavrhovali. Jenže tahle myšlenka se stále častěji opakovala. A pak se ozvali i z našeho misijního týmu a s nimi několik dalších lidí nezávisle na sobě (dokonce i jedna naše nevěřící kamarádka), zda nechceme zvážit změnu destinace.

Tehdy jsme to začali vidět i z jiného úhlu pohledu. Modlíme se a máme na srdci celou oblast východní Asie. Možná si Bůh použil naše odhodlání vyrazit do Číny, abychom se odhodlali vyjít. Ale co když to není, alespoň prozatím, naše cílová země? Místo, kde nás Bůh chce teď mít? Řekli jsme si, že zkusíme zjistit, jaké jsou možnosti, a vydat to Bohu.

Po nějakém čase a mnoha emailech s různými lidmi z různých zemí Asie i Evropy jsme dostali dvě vážné nabídky k vycestování do Mongolska nebo Thajska. A pár dní nato už bylo jasné, že to bude Thajsko. Do toho okamžiku jsem tuto zemi znal jako zemi thajského boxu, jídla a s nechvalnou pověstí nočního života. Byla to pro mě jen jedna z mnoha zemí světa, o které jsem toho moc nevěděl. Jenže čím víc jsme zjišťovali informace o této zemi, tím více nás zajímala a nenechávala v myšlenkách na pokoji. Bůh nám začal postupně tuto zemi představovat, ukazovat, proč by to měla být právě ona, a také otevírat dveře. A my jsme viděli, že to nemůžeme jen tak nechat být.

Nyní už je vše v plném proudu příprav na odjezd. Konečně! Je to honička, všechno to zařizování na úřadech, s ambasádou, shánění podpory, příprava na stěhování. Chvílemi je to opravdu stresující. Tím spíš, že jsme to už jednou prožívali v rámci příprav do Číny. Chvílemi máme pocit, že by bylo nejlepší vzít batoh na záda, se vším praštit a prostě jít. Jenže tak to nefunguje. A asi díky Bohu za to!

Aktuálně plánujeme odjezd na druhou polovinu ledna 2022. Ze všech stran nám svítí zelená. V podstatě to teď závisí na úřadech. S očekáváním ale již vyhlížíme okamžik, kdy koupíme letenky.

Plán je tedy takový, že první rok a půl strávíme ve městě Chiang Mai na severu Thajska. Zde se budeme učit jazyk thai, něco málo z kultury a historie této země a také mentality místních lidí. Já budu od začátku zapojen do projektu Sports Friends, jehož úkolem je oslovovat jednak mladé lidi skrze sport, a jednak se také pastýřsky věnovat místním trenérům. Zároveň bychom se měli oba začlenit do místního týmu misionářů a připravit se na naše další zaměření. Po roce a půl v Chiang Mai bychom se totiž rádi stali součástí projektu, jehož hlavním cílem je zakládat a budovat nové sbory. Měli bychom se nejspíš připojit k jednomu takovému týmu ve starověkém městě Ayutthaya.

Jelikož přípravy jsou pro nás opravdu chvílemi náročné a také stále nemáme naplněný rozpočet pro minimálně dva roky, budeme vděční za vaše modlitby a jakoukoliv podporu. Kdybyste měli zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat na email: Gwaihir@outlook.cz Mockrát vám děkujeme, že jste v tom s námi!

Pokud byste se rádi dověděli více, určitě nás můžete kontaktovat na z.kaspa4@gmail.com
Finanční podporu prosím posílejte na č. ú. 1057340/2060, v. s. 2309.