Kavkaz – Kráva do každé rodiny

Severní Kavkaz – Voschod II.

Variabilní symbol – 1101

Zprávy z projektu 4/2020
Zprávy z projektu 5/2019

Jedna z krav zakoupeny¦üch z pene¦îz c¦îesky¦üch da¦ürcu¦Ő [1600x1200]

Historie: Osada Voschod II vznikla na místě, kde byl původně ukládán chemický odpad. Místní úřady nechaly skládku rozhrnout a zavézt zeminou, aby tak vytvořily místo pro válečné běžence směřující do tohoto regionu. Na celé ploše je vytyčeno 1000 parcel, kde mohou bezprizorní lidé budovat své skromné příbytky.

Demografie: Místní komunitu tvoří víc než 350 rodin, které do tohoto nehostinného prostředí zavítaly převážně z Jižní Osetie.

Geografie: Voschod II leží cca 15 km od Vladikavkazu, hlavního města Severní Osetie.

Popis projektu: Od roku 2008 pomáháme společně se severoosetinskou misií Miloserdie válečným běžencům z Jižní Osetie a Gruzie, kteří z důvodu občanské války uprchli do Severní Osetie v Rusku.

Životní příběhy těchto lidí jsou velmi rozmanité, ale přesto stejné. Společným jmenovatelem je v tomto případě válka, která hluboce zasáhla do jejich životů. Většina obyvatel Voschodu donedávna žila relativně spokojeným životem ve své zemi. Avšak jednoho dne museli nedobrovolně opustit svoje domovy a dát se na útěk, aby uchránili alespoň svůj život.

De¦îti na¦üs vzaly na pole, kde se pase mnoho ze zakoupeny¦üch krav [1600x1200]Podmínky, ve kterých dnes tito lidé žijí, se dají pojmenovat slovy chudoba, hlad, nemoci, smutek, beznaděj, nezaměstnanost, prostituce, terorismus. Pracovníci misie Miloserdie rodiny pravidelně navštěvují a snaží se jim prakticky pomoci. Před čtyřmi lety jsme společně odstartovali projekt Kráva do každé rodiny. Naším společným cílem je darovat do každé rodiny v osadě Voschod II krávu. Rodina má pak pravidelný přísun mléka, a tím pádem i tvarohu, sýru, másla a smetany. Když rodina šetrně hospodaří, je schopna část produktů prodat a mít příjem cca 40 USD týdně. První tele, které se darované krávě narodí, je předáno další rodině.

Za celou existenci naší spolupráce jsme spolu s vámi darovali prostředky na nákup více než 40 krav a více než 30 telat, která byla darována do dalších rodin. Několik desítek tisíc korun jsme také odeslali na stavbu domů pro nejpotřebnější z obyvatel Voschodu.

Pomozte nám prosím získat prostředky na nákup dalších krav pro strádající rodiny v osadě Voschod II. Cena jedné krávy 1500 USD (v přepočtu 32 300 Kč). Pro podporu prosím použijte číslo účtu 1057340/2060 s variabilním symbolem 1101.