Irák

Podrobnější informace o službě Jezídům také zde

HUMANITÁRNÍ POMOC PRO JEZÍDSKÉ RODINY

Aktuální rozhovor 3/2020 v časopise naleznete zde

Pomáháme Jezídským rodinám v uprchlických táborech, a to praktickými způsoby. V současné době děti dostávají každý týden čerstvé ovoce.

Pomoc sirotkům. Díky vaší štědrosti můžeme pomoci i jezídským sirotkům v táboře Baadre. Z ovoce budou mít radost, zvláště v období zimy/jara, kdy se tábor proměňuje ve velké blátiště, vydatně prší a panuje všudypřítomná zima. Život ve stanech je v tomto období velmi náročný. Tento dar rozzářil nejen dětské tváře 🙂

Špatný konec? Je to už několik let, co v Iráku pomáháme 97 rodinám, které byly nuceny utéct před ISIS. Jejich příběhy jsou děsivé a hrůzostrašné. V těchto dnech byla poražena poslední bašta ISIS, město Bakhuz. Ano, území ISIS bylo dobyto. Když do města vkročily speciální jednotky, zjistily, že poslední hodinu od osvobození města islámští radikálové završili jejich zkaženost a ďábelským aktem podřezali 50 Jezídek, které jim sloužily jako sexuální otrokyně. Většina z nich byla v zajetí již několik let a zoufale vyhlížely osvobození a shledání se svými rodinami. Jsou tu i osvobozené jezídské děti, které hledají své rodiny. Je to pro ně o to složitější, že již neumějí svůj mateřský jazyk – kurdštinu. Mluví pouze arabsky. Jedné rodině se před rokem vrátil její nyní 12 letý chlapec – jelikož byl několik let spolu s ISIS bojovníky, byla mu vštěpována nenávist a extrémní forma islámu. Když se vrátil k rodině, terorizoval ji zákony šaría a projevoval se u něho obrovský hněv. Rozbíjel okna a vyhrožoval smrtí. Přitom jako nejstarší přeživší muž rodiny by se měl o celou rodinu postarat.

I když se tento chlapec po nějaké době uklidnil, jak se ale může postarat o svoji rodinu? Jak se může vrátit zpátky a znovu postavit zbořený rodinný dům v Sindžáru? Jak se mohou Jezídové vracet do své oblasti, ze které utekli? Toto území je stále nebezpečné, dochází tam ke střetům mezi různými milicemi a armádami. Navíc je to sporné území mezi regionální vládou Kurdistánu a Irákem. Možná proto je humanitární pomoc při obnově jezídského Sindžáru daleko pozadu za ostatními regiony.

85% iráckých Jezídů jsou uprchlíky ve vlastní zemi. Žijí v táborech a na opuštěných místech. I v oficiálních táborech vládní podpora vysychá. V jednom jezídském táboře dostávali příděl 360,- korun na měsíc na osobu. Tyto peníze však již několik měsíců nedostali. Je to už dlouhých čtyři a půl roku od začátku genocidy ze strany ISIS a pozornost světa již hledí jinam. Náš zájem pomáhat těmto lidem není krátkodobý, naopak, náš závazek je dlouhodobý. Hospodin Bůh nám ukazuje, jaký je on (Žalm 68:6). Otec sirotků, obhájce vdov, osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu…

Co to znamená pro naši službu? Otevřely se nám dveře do velkého jezídského uprchlického tábora, kde je 3 500 rodin (16 500 lidí). Dalších 800 uprchlých rodin žije ve městečku Baadre, spolu s 1000 původních rodin.

Rehabilitační centrum pro sirotky. Partnerský sbor má právě tam rehabilitační centrum pro jezídské sirotky. Je to takový klub, kde děti v šedi velkého tábora mají možnost si hrát, kreslit, tvořit. Původní kapacitu 50 dětí ve věku 5-12 let později rozšířili na kapacitu 90 dětí. Mnoho dalších sirotků se přihlásilo, není však kapacita. Pomocníky a učiteli jsou jezídské slečny, některé z nich taky byly v zajetí ISIS. Cílem je poskytnout smysluplné aktivity s atmosférou lásky a radosti pro tyto sirotky traumatizované únosem ISIS a pomoci těmto dětem překonat trauma a hrozné vzpomínky na věci, které se jim staly. Kéž to taky slouží k tomu, že v jejich srdcích vzplane naděje na budoucnost.

Prosím, modlete se za tyto děti a připojte se k nám v těchto výzvách:
• 46.000 Kč hračky a pomůcky pro rehabilitační středisko
• 55.000 Kč úprava a výbava zahrady rehab. střediska
• Překlad a výtisk svědectví několika Jezídů z tohoto tábora.

Hledáme sbory a celé denominace, které by si adoptovaly tento nezasažený národ a pravidelně se za ně modlily. Pro více informací kontaktujte kancelář Nehemie.
Pokud máte touhu podpořit jezídské rodiny, či rehabilitační středisko, prosím, použijte č. ú. 1057340/2060,
v.s. 1002 Irák – pomoc Jezídům
v. s. 10021 Irák – pomoc ženám
v. s. 10022 Irák – pomoc dětem