Podpora evangelistů ve Střední Asii

Felagund. Propadl jsem jedné myšlence a věřím, že je od Boha. Snažím se motivovat věřící ze Střední Asie, aby uvažovali o misii v zahraničí. Lidem ze západu se to často zdá jako bláznivá myšlenka. Ale když se podívám na některé národy ve Střední Asii, tak ta největší síla bude právě ve věřících ze zemí, z nichž by to možná nikdo nečekal. Řeším možnosti, jak by se mohli do práce zapojit místní křesťané. V tuto chvíli se jedná o jednu svobodnou dívku a dvě rodiny.

Při diskusích o této problematice se to často zadrhne na financích. Místní sbory nejsou schopny pokrýt finanční potřeby takových pracovníků. Místní kultura církví na to zatím není připravená. Vycházím ale z předpokladu, že Bůh je vlastníkem všeho zlata země a zdroje jsou, pokud je to v souladu s Jeho vůlí. U mě osobně se také nečekalo, že budu financovaný z čistě českých dárců. A přesto se to naplnilo.

Výhody, proč motivuji místní zapojit se, jsou tyto:
Místní lidé mají velmi nízké příjmy i finanční očekávání. A tak když moje životní náklady jako Čecha jsou proti lidem ze západu třetinové, tak náklady na práci místního člověka jsou pětinové nebo i méně.

Místní znají jazyky, které jsou stejné jako jazyky některých nezasažených a kulturně jsou si mnohem bližší.

Společně s NF Nehemia jsme se dohodli, že otevřeme projekt Podpora evangelistů ve Střední Asii darem na účet 1057340/2060,
v. s. 5303.