Etiopie – pomoc ženám (Koza do každé rodiny)

Var. symbol 1007
Video ke shlédnutí zde

Cíl projektu. Cílem nového projektu je zvýšit životní úroveň 200 rodinám. Každá z rodin dostane jednu kozu jako stálý zdroj obživy, přičemž každé první narozené kůzle je darováno další rodině.

Kam naše pomoc směřuje? Vybrali jsme místo, které je velmi ohroženo chudobou. Jedná se o vesnici Senbete Sinkile a její přilehlé okolí v oblasti Oromia (federální stát). Suché klimatické podmínky přinášejí tíživé problémy do života komunity. Místní obyvatelé pěstují převážně kukuřici a chovají kozy, ale i přesto je pro ně obtížné plnohodnotně rodiny zajistit a šanci na výdělek mají ve většině pouze muži.

Pomoc 200 ženám a příležitost, jak být štědrý k ostatním. Nyní podporujeme celkem 200 žen. Každá dostala jednu kozu, o kterou se nyní stará. (Jedna koza stojí v přepočtu 1500 Kč.) Vybrali jsme ženy, ty nejchudší z nejchudších, které byly ochotny být součástí podnikatelských skupinek. Podmínkou také bylo místo na ustájení koz a předem souhlasit s tím, že první kůzle, které se narodí, darují další chudé ženě. Tímto je podpoříme v dávání a zároveň zasáhneme dalších 200 rodin.

Podnikatelské skupinky. Všech 200 žen bylo zařazeno do 12 podnikatelských skupinek. Po celou dobu projekt sledují naši místní spolupracovníci, kteří ženy dále zaškolují. Učíme je zde nejen jak se starat o kozy, ale také jak nakládat s penězi, jak spořit a vést účetnictví, jak spravovat úvěr. Dále také jak řešit konflikty, jak rozvíjet jejich podnikání a jak jej i dále udržet, aby si v budoucnu mohly otevřít malý obchod či poskytovat služby (šití, praní, stříhání, uklízení, atp.).

Projekt má fantastický dopad na celou okolní společnost. Ženy nejenže mají možnost prodávat mléko a získat drobný přivýdělek, ale navíc dobrota, laskavá péče a ochota pomoci těmto ženám na okraji společnosti neskutečně otevřela srdce mnohým z nich. Dokonce i místní vláda udělila za tento projekt své ocenění.

Prodej mléka. Mléko zde prodávají po hrníčcích, obzvláště v období sucha, kdy potravy pro kozy není mnoho. V průměru nadojí 4 – 5 hrníčků denně. Část použijí pro svou potřebu, zbytek prodají. Jeden hrníček mléka stojí 10 birrů (7,5 Kč). Měsíčně si tak můžou vydělat až 900 birrů.

Pokud byste se rádi připojili k pomoci v tomto projektu, prosím, použijte č. ú. 1057340/2060, v. s. 1007.