Čína – humanitární pracovníci (sirotčinec)

Naše partnerská organizace CCI v Číně má pod sebou rozdílné projekty a pomáhá v zemi již více než 20 let. Nás však zaujaly dva projekty.

Informace článek 1/2019 zde

Zemětřesení. Práce v místním sirotčinci a na školách začala po nečekaném zemětřesení v jedné malé vesničce čínské provincie, díky němuž zemřelo přibližně 10 000 lidí. Tehdy zde začala naše první humanitární pomoc. Když na toto místo přišli naši dobrovolníci, zjistili, že zde žijí různé národnostní skupiny s rozdílným náboženstvím. Díky humanitární pomoci mohli navázat důvěrné vztahy. Někteří naši pracovníci začali studovat místní jazyk. Pak přicházeli další dobrovolníci, kteří otevřeli nedaleko malou restauraci, jiní začali pomáhat v sirotčincích, další pak otevřeli základní školu pro děti žijící uprostřed hor.

Nezasažené národy. Tyto oblasti patří k nejvíce nezasaženým národům. Jedním z nich jsou například kazašští Huiové. Mnoho lidí zde praktikuje po staletí různé druhy náboženství, a tak není vždy jednoduché takovýmto výzvám čelit. Některé oblasti jsou obzvlášť nebezpečné a ovládané místními šamany.

Vodovod. Proto jedním z projektů, které bychom rádi i jako Nehemie podpořili, je vodovod pro malou vesničku. Potřeba pitné vody je v tomto případě jednou z nejnaléhavějších potřeb. CCI navrhuje vybudovat betonový rezervoár, ve kterém se bude shromažďovat dešťová voda. Rezervoár zároveň ochrání vodu před znečišťujícími látkami. Přefiltrovaná voda se pak rozvede potrubím přímo do jednotlivých domácností. Svou pomoc můžete zasílat na: č. ú. 100 113 352/0300 (ČSOB), nebo 1057340/2060, Čína – vodovod: v.s. 1302.

Spolupráce. CCI se vždy stává partnerem pomoci a vybízí místní lidi, aby sami do celého projektu vložili svůj díl. Například v jedné buddhistické vesnici se zdálo, že Buddha je jejich jedinou nadějí. Pak však přišli křesťané a nabídli jim tímto způsobem pitnou vodu, a tak se dveře do této vesnice široce otevřely. Stejnou pomoc nyní směřujeme do další vesnice na západě Číny.

Humanitární pracovníci. Dále jsme se rozhodli podpořit humanitární pracovníky, kteří pracují s dětmi v sirotčinci a v místní základní škole na západě Číny. Vzdělání je v této oblasti naprosto nedostatečné a 99% obyvatelstva ve věku od 25-60 let je negramotných a 90% lidí nad 45 let nemluví čínsky. Po generace žijí v horách, a tak jsou schopni mluvit jen místním jazykem. Díky tomuto handicapu nejsou schopni obchodovat mimo svou obec nebo se zapojit do vzdělávacího procesu.

A vzhledem k chudobě obyvatelstva také děti nemůžou chodit do školy. 95% rodičů není schopno napsat ani své jméno, natož aby zaregistrovali své děti do škol a zažádali o pomoc. Je to opravdu smutná situace. Dívky jsou po své první menstruaci nuceny k tomu, aby opustily své domovy. A přitom tak zoufale potřebují Krista i vzdělání. Humanitární pracovníci CCI se proto snaží informovat o vzdělání přímo v jednotlivých domácnostech a následně je spojují s komunitními centry. Někteří pracují v místním sirotčinci a pomáhají na základní škole.

Peníze na platy. Takových pracovníků by bylo mnohem více, nicméně nedostatek financí k zajištění stálého platu je momentálně překážkou. 10 nových křesťanských pracovníků je připraveno ihned začít. Proto jsme se jako Nehemia rozhodli podpořit i tento projekt. Již nyní se někteří z vás zavázali sirotčinec a humanitární pracovníky mezi dětmi podpořit. Za to jsme velice vděčni. Nyní jsme dostali podrobnější zprávu, kdy podpora jednoho humanitárního pracovníka vyjde v přepočtu na 2 500 Kč měsíčně. (Omlouváme se v časopise 4/2017 došlo k chybě a byla uvedena špatná částka 4500 Kč)

Moc rádi bychom vám poskytli podrobnější informace, vzhledem k bezpečnosti všech pracovníků jsou však některé informace zobecněny. Pokud jste se rozhodli jakkoliv finančně pomoci, ať už jednorázově nebo pravidelně, věříme, že každá částka pomůže změnit lidské životy k lepšímu.

Služba dětem a sirotčinec. Tato podpora spadá nyní pod službu humanitárních pracovníků. Omlouváme se, bohužel z bezpečnostních důvodů nemůžeme o této službě zatím napsat mnoho řádků. Setkali jsme se však se třemi muži, kterým hořelo srdce pro děti. Slouží dětem na dětské besídce, ale mimo to slouží dětem v sirotčinci a ve škole, kam děti docházejí. Žijí neskutečně skromně a tuto práci dělají dobrovolně a zadarmo. Jde jim o životy dětí, se kterými sdílejí víru, naději a lásku, a díky jejich obětavé práci již zhruba polovina dětí přijala věčnou naději v Kristu. Byli jsme překvapeni, jak málo peněz by vystačilo na provoz sirotčince a školy. Měsíčně jsou schopni za pouhých 100 dolarů uživit 80 dětí v sirotčinci a zajistit jim potřebné věci k životu, to je v přepočtu 2 500 Kč. Není toto výzva pro nás? Když jsem viděla, s jakým zanícením a láskou hovoří o dětech, kterým slouží, bylo mé srdce pohnuto. Rádi bychom i jim podali prostřednictvím Nehemie pomocnou ruku.Pokud byste rádi pomohli v této oblasti prosím, použijte číslo účtu 1057340/2060, v.s. 1303 – sirotčinec.