Persie – misionářka mezi persky mluvícími v Evropě

Práce mezi uprchlíky

Variabilní symbol 2302

Persie_2014.007Tento projekt je zaměřen na politické, nebo válečné uprchlíky z Afganistánu, Iránu, Sýrie i afrických zemí. Těchto uprchlíků je po celé Evropě desítky tisíc a jejich počet stále roste. Hovoří převážně svým rodným jazykem, tedy persky, rusky a anglicky. Tito imigranti hledají místo, kde by mohli začít žít nový život. Záměrem projektu je pomoci jim jak prakticky (zajištěním potravin, oblečení aj.), tak i v oblasti změny kultury a asimilaci v novém prostředí. V návaznosti na kontaktní práci se následně otevírají příležitosti svědčit uprchlíkům o Ježíši Kristu.
Pokud se rozhodnete podpořit tuto práci, můžete zaslat jakoukoliv finanční částku na bankovní účet Nehemia 1057340/2060 s použitím variabilního symbolu 2302.

Momentálně se služba mezi uprchlíky rychle rozvíjí. Aktuálně by potřebovali koupit autobus, kterým by převáželi uprchlíky na shromáždění (35 km). Jeden autobus sice vlastní, bohužel však už svou kapacitou nestačí. V červenci přišlo na bohoslužbu 20 nových uprchlíků. Pokud byste jim rádi pomohli, použijte prosím číslo účtu a v. symbol uvedený výše. Děkujeme!