Obecné projekty

Neurčené dary, v.s. 6004

otaznikjpgV případě, že chcete podpořit práci Nadačního fondu Nehemia bez konkrétního určení, můžete skrze tento účet. Prostředky, které se zde nasbírají, jsou podle potřeby rozděleny na jednotlivé projekty, kde je nedostatek financí. Číslo účtu 1057340/2060 (případně 100113352/0300), v.s. 6004.

Správa projektů a provoz organizace, v.s. 6000

vetrne cerpadlo na vodu v masajske stepi [1600x1200]Z prostředků z tohoto účtu jsou hrazeny veškeré náklady na provoz kanceláře N.f.N., což zahrnuje nájem, bankovní a telefonní poplatky, poštovné, cestovné a zajišťování kancelářských potřeb a techniky. Jelikož kromě drobných darů a 15% z darů na projekty nemáme jiné příjmy, každý váš dar na provoz nám umožní lepší fungování a větší možnosti propagace misijních projektů. 
Číslo účtu 1057340/2060 (případně 100113352/0300), v.s. 6000.

Mzdy a dotace na mzdy, v. s. 6410

Nadační fond Nehemia má v současné době tři pracovníky, a to ředitele, vedoucího kanceláře a účetní, kteří zajišťují celkový provoz fondu, informovanost a komunikaci jak s dárci, tak i se zástupci projektů a podporovanými subjekty. Přispěním na tento variabilní symbol se podílíte na podpoře jejich platů.
 Číslo účtu 1057340/2060 (případně 100113352/0300), v.s. 6410, nebo konkrétně na pracovníka:
Leoš Cásek, v.s. 6412
Danuše Bednářová, v.s. 6413

Časopis Nehemia Info, v.s. 8201časopis červenec 2015
Nadační fond Nehemia vydává čtvrtletně časopis s názvem Nehemia Info v nákladu 2 000 ks. Pravidelně v něm informujeme o stavu našich projektů, misijních potřebách a příležitostech. Časopis je sborům i jednotlivcům rozesílán zdarma. 
Nehemia Info si můžete objednat buď jako jednotlivci i jako celá společenství ve větším počtu na adrese danuse.bednarova@nehemia.cz nebo telefonicky
na čísle 595 173 715 či 739 524 877.
Roční náklady na tisk a rozesílání Nehemia Info jsou 90 000 Kč. Uvítáme pravidelné nebo i jednorázové dary, které nám pomohou financovat publikování N.I. 
Pro podporu Nehemia Info použijte, prosím, číslo účtu 1057340/2060 (případně 100113352/0300), v.s. 8201.