Kelo

Vesnice Kelo je od Kofele vzdálená asi 50 km. Jedná se o velmi chudou vesnici. Lidé se zde snaží uživit alespoň částečně zemědělstvím. Mnozí však nemají žádnou půdu k obdělávání. Většina z nich přináší domů jen drobné peníze za práci námezdních dělníků. Rodiny jsou většinou velké a mají pět a více dětí. Kromě toho je zde také mnoho dětí, které o své rodiče přišly v době občanských nepokojů. Obzvláště znevýhodněné jsou ženy a vlivem kulturních zvyklostí nemají moc příležitostí k výdělku.

Proto bychom chtěli pomoci padesáti rodinám: darovat každé jednu kozu a podpořit vždy jedno z jejich dětí ve vzdělávání. Vybrali jsme padesát dětí, a to ve spolupráci s městem i místní církví. Takto vyvážená pomoc přinesla velkou změnu ve vesnici Senbete Sinkele, o které jsme již v minulosti také psali. Propojení pomoci ženám spolu se vzděláváním jejich dětí se nám moc líbí, a proto jsme se rozhodli ve vesnici Kelo tento vzor aplikovat. Ženy se naučí hospodařit s penězi, budou moci prodávat mléko a později kozu vyměnit za krávu, nebo začít s drobným podnikáním.

Protože bychom rádi tento projekt spravovali i s místní církví, která má 20 členů, hned zpočátku jsme se spojili s pastorem a pozvali jej ke spolupráci. Nehemia je spolu
s vámi schopna předat peníze a zaštítit pomoc svými modlitbami, ale církev, která je lidem nablízku, jim může předat tu nejdůležitější zprávu, nabídnout jim přátelství a svou
pohostinnost. Z toho máme velkou radost. Pastor Berhanu nám ochotně otevřel své dveře a nabídl ruce ke spolupráci.

Pokud byste se chtěli do nového projektu zapojit, budeme velmi poctěni. Fotky dětí z vesnice Kelo jsou k dispozici zde pod značkou Kel.  Cena je stále stejná – 500 Kč měsíčně. Děti tak budou moci chodit do školy, zajistíme jim školní uniformu, školní pomůcky,
základní zdravotní péči a rodiny dostanou 2x ročně potravinový balíček a hygienické potřeby. My vám zase dvakrát ročně pošleme zprávu, aktuální fotografii a krátký pozdrav
dítěte nebo rodiny.

Nový projekt můžete podpořit na č. ú. 1057340/2060. Děti Etiopie – Kelo v. s. 1205 a Koza do každé rodiny v. s. 1007. Cena jedné kozy vychází na 1700 Kč.