Ukrajina – Doněcká oblast

Nehemia sbírá finanční prostředky na nákup potravin, vody, léků, pitné vody a dalšího potřebného materiálu pro lidi postižené válkou na východní Ukrajině. S pomocí jsme začali v roce 2017. Spolupracujeme s místním sborem ve městě Krasnogorivka v Doněcké oblasti, který pomáhá lidem postižených válkou. Krasnogorivku totiž protíná bojová linie.

Praktická pomoc. Před vypuknutím konfliktu bylo toto společenství o zhruba 50 členech považováno místními za sektu a většina lidí zaujímala negativní postoj. S příchodem války pastor Ivan spolu s celým sborem začal aktivně pomáhat místním lidem všemi dostupnými prostředky. Pravidelně, a to několikrát týdně, rozdávají oblečení a boty. Každý den tým dobrovolníků v modlitebně sboru vaří obědy pro 60 a někdy i pro 180 lidí. Spolu s jídlem lidé dostávají 2 litry pitné vody na osobu, která je v období konfliktu pro většinu místních nedostupná.

Pomoc vojákům. Vojáci pravidelně přicházejí do místního sboru, kde nacházejí útočiště. Jako pomoc vojákům postupně sbor nakoupil několik praček a instaloval připojení k internetu. Měsíčně je zde vypráno 450 – 500 praček. Spolu s vojenskými kaplany navštěvují také nedaleké vojenské posádky a nabízejí modlitbu a Bibli vojákům. Tuto pomoc takřka nikdo neodmítne.

Pracovní týmy. Pastor Ivan organizuje i pracovní týmy, které místním opravují rozbořené domy. Většinou mění okna a zazdívají díry po dělostřeleckých granátech. Podíleli se i na opravách dvou místních škol a poté čtyři měsíce opravovali střechu místní nemocnice.

Pomoc rodinám. Další skupina dobrovolníků navštěvuje invalidní seniory a sociálně slabé rodiny a přináší potravinové balíčky a hygienické potřeby. V letních měsících sbor organizuje i programy pro děti, trampolíny, cukrová vata a dětský program je alespoň malou úlevou pro děti traumatizované válkou.

NF Pokud se chcete zapojit, použijte prosím číslo účtu 1057340/2060, v. s. 5104.