Fond náhlé pomoci

Nejjednodušší způsob, jak pomoci lidem v nouzi je prostřednictvím fondu náhlé pomoci. V případě nenadálých situací jako jsou povodně či přírodní katastrofy, pomohou tyto prostředky rychle zasáhnout tam, kde je potřeba. Při nenadálých situacích tedy neztrácíme čas a můžeme okamžitě jednat. Obzvláště pak, pokud jde o záchranu lidských životů.

Tento fond využíváme i v případě, že se humanitární pracovníci, dobrovolníci či misionáři dostanou do nebezpečných situací ať už vlivem přírodních katastrof, válečných konfliktů či vážně onemocní a potřebují prostředky na cestu zpět domů.

Pokud byste rádi přispěli peníze na tento účel, použijte prosím č. účtu 1057340/2060, VS 1001.