Bible pro Čínu

variabilní symbol – 5301

Příběhy lidí, dopisy vděčnosti zde

tsPotřeba Biblí v Číně je v současnosti mnohem větší než v posledních deseti letech. Vzhledem ke zvýšenému a přibývajícímu náboženskému omezení lze v Číně tisknout a distribuovat mnohem méně Biblí. Tištěné Bible jsou proto nyní velmi žádané.

Nastává nová vlna pronásledování, ničení Biblí a křesťanské literatury, instalování sledovacích zařízení nejen v církvích, ale i prostřednictvím mobilních telefonů. Webové stránky s křesťanskou tématikou jsou zablokovány a Čína se rozhodla přepsat Bibli a zakomponovat do ní i myšlenky komunismu, buddhismu a konfucianismu.

Podle odhadů se v Číně obrací denně ke Kristu cca 30 000 lidí a pro většinu z nich je nemožné mít vlastní Bibli. A někteří na ni čekají opravdu dlouho. I přesto, že se jim misijní organizace snaží Bible dovážet, jsou potřeby stále vysoké. Existují sbory, ve kterých nemají ani jednu jedinou Bibli, nebo ji má pouze pastor. Lidé však natolik hladoví po Božím Slově, že si Bible přepisují ručně na malé papírky. S naší partnerskou organizací, která pracuje přímo v Číně s podzemní církví, financujeme tisk a distribuci Biblí.

Prostředky na tisk čínských Biblí můžete zaslat na účet číslo 1057340/2060 (případně 100113352/0300), v. s. 5301, cena jedné Bible včetně distribuce je 116 Kč.
Článek – Bible pro Čínu 4/2015