Ivana – Střední Asie

Ozvěny Hor
Ze srdce Evropy – do srdce Střední Asie.

Už to bude více než pár let, kdy mou budoucnost začal Bůh směrovat na východ od naší české kotlinky. Při hledání odpovědi na otázku, jak můžu pomoct, mě Bůh vedl několika mezníky – studium na biblické škole, služba v místním sboru nebo různé misijní praxe. Jedním z nich ale také byly přednášky o nezasažených národech.

Co si pod tímto pojmem představit? Jedná se o národy rozdělené ne podle geografických či politických hranic, ale o skupiny lidí, kteří mají stejný jazyk, kulturu a společnou historii – o tzv. etnické skupiny. To, že jsou nezasažené odkazuje na skutečnost, že mají minimální nebo žádný přístup k evangeliu.

Domovem jedné takové skupiny je i země v srdci Persie. Místo, kde se prolínají kultury ruská ze severu a perská z jihu. Místo, kde křesťanství není vítané, a lidé denně zažívají dopady korupce, vysoké nezaměstnanosti a kultury islámu.

Na tyto okolnosti se rozhodla reagovat misijní organizace Live Dead, ke které se připojím i já.

Bible nás vede k tomu, abychom naši víru ukazovali na skutcích. A jak lépe projevit Boží lásku než tak, že se postaráme o duši, ducha i tělo?

Proto Live Dead pracuje způsoby, kterými se toto snaží naplnit, ať už skrze výuku angličtiny, humanitární práci, pomoc obětem obchodu s lidmi, nebo evangelizaci osobně či skrze média.

Ne vždy dokážeme lidem pomoci v jejich životní situaci, ale můžeme stát při nich. Můžeme jim ukázat na naději, kterou nacházíme v Ježíši Kristu – naději pro budoucnost a pokoj navzdory okolnostem.

Pokud i ve vás tato potřeba rezonuje, a chtěli byste podpořit projekt “Ozvěny hor”, můžete prostřednictvím 1057340/2060, V. s. 2306, nebo zjistit více na Anakova@protonmail.com