Etiopie – vzdělávání dětí

Děti Etiopie -město Kofele

Variabilní symbol – 1202

divka podporovana z projektu kofeleGeografie: Kofele leží v jižní Etiopii v nadmořské výšce 2695 m v regionu zvaném Oromia.

Demografie: Celkový počet obyvatel přesahuje 13 tisíc, což znamená, že od roku 1994 došlo k pětinásobnému nárůstu obyvatel. V posledním desetiletí je zde dominantním náboženstvím islám a z toho důvodu je 95 % obyvatel praktikujících muslimů.

Historie: Město bylo založeno v roce 1910 jako strategická zastávka pro dálkové karavany, kde obchodníci nacházeli zázemí k odpočinku a především přístup k pitné vodě. V roce 1930 zde založili švédští misionáři malou školu.

matematika v KofeleV září 2006 jsme v Kofele otevřeli vzdělávací projekt pro 50 dětí. Postupem času jsme počet dětí rozšířili až na současných 200 dětí. Vzdělávání v Kofele je výrazně pod celonárodně již tak nízkou úrovní. V průměru školu navštěvuje jen těžko uvěřitelných 40 % místních dětí. Cílem naší pomoci je zajistit dětem kvalitní základní vzdělání, a tím pádem i lepší perspektivu při studiu na střední, případně vysoké škole a poté snazší uplatnění na trhu práce. Celý projekt má přímou návaznost na místní společenství církve v Kofele a je zaštítěn církví Ethiopia Mulu Wongel Amagnoch Church.

Měsíční náklady na podporu jednoho dítěte jsou 500 Kč. Vzhledem k výši celé částky není nutné, aby jeden sponzor „pokrýval celé dítě“, ale je běžnou praxí, že na jedno dítě přispívá více sponzorů.
V částce je zahrnuta podpora pomůcek pro vzdělání, ošacení, lékařská péče a strava. Každý sponzor dostává dvakrát ročně osobní informace a aktuální fotografii podporovaného dítěte.

Dlouhodobá perspektiva projektu: Dle jednání správní rady Nehemia máme zájem udržet počet podporovaných dětí v projektu v počtu současných 200 dětí.

Pokud máte zájem podílet se na změně života etiopských dětí, kontaktujte prosím naši kancelář. E-mail: dbednarova@nehemia.cz, telefon: 739 524 877.

Projekt Děti Etiopie – město Kofele můžete podpořit pravidelným sponzorováním 
konkrétního dítěte nebo darováním finančních prostředků na bankovní účet Nehemia 1057340/2060 (případně 100113352/0300) s variabilním symbolem 1202.
…..

Děti Etiopie – město Jimma

Variabilní symbol – 1204

divka z projektu v Jimma [1600x1200] Geografie:Jimma je největším městem v jihozápadní části Etiopie. Leží v nadmořské výšce 1780 m n.m.
Demografie: Celkový počet obyvatel města Jimma je 207 500. Největší počet obyvatel patří svým vyznáním k ortodoxním křesťanům s téměř 47 %. Druhou nejsilnější skupinou co do vyznání jsou muslimové s 39 %. Protestanté zahrnují zbylých 13 % a 1 % jsou jiná náboženství.

Historie: Jimma byla až do pozdního 19. století hlavním městem Oromského království. Klíčová byla poloha města, protože leželo na jedné z významných obchodních cest tehdejší Etiopie. V 60. letech zde bylo situováno největší tržiště celého regionu, které denně navštívilo až 30 000 lidí. V době italské okupace se Jimma měla stát významným centrem islámského učení, aby byl oslaben vliv pravoslavné církve. Přestože šlo o pouhý záměr, je do dnešních dnů otisk islámu znatelný. Zdejší mezinárodní letiště a univerzita dělají z Jimmy pulzující aglomeraci.

deti z projektu Jimma [1600x1200]Projekt podpory nejchudších etiopských dětí jsme započali v říjnu roku 2010. Byl to zároveň náš druhý vzdělávací projekt. Naše aktivity jsou i zde směrovány na vzdělání dětí z okraje společnosti. Většina dětí, které jsou v programu, pochází z leprotických rodin.
Lepra je v místních podmínkách jasnou vstupenkou na samé dno společnosti, kde lidé nemají sebemenší šanci na jakýkoliv posun směrem k „lepší budoucnosti“. Vzdělání a preventivní léčba jsou pro tyto děti nadějí na obrat s osudem lepším, než jaký mají jejich rodiče.

Měsíční náklady na podporu jednoho dítěte jsou 500 Kč. Vzhledem k výši celé částky není nutné, aby jeden sponzor „pokrýval celé dítě“, ale je běžnou praxí, že na jedno dítě přispívá více sponzorů. V částce je zahrnuta podpora pomůcek pro vzdělání, ošacení, lékařská péče a strava. Každý sponzor dostává dvakrát ročně osobní informace a aktuální fotografii podporovaného dítěte.

Dlouhodobá perspektiva projektu: Dle jednání správní rady Nehemia máme zájem projekt ve městě Jimma nejen nadále podporovat, ale také rozšířit a pomoci místní práci rozvinout i o další pomoc kromě podpor vzdělávání dětí.

Pokud máte zájem podílet se na změně života etiopských dětí, kontaktujte prosím naši kancelář. E-mail: dbednarova@nehemia.cz, telefon: 739 524 877.

Projekt Děti Etiopie – město Jimma můžete podpořit pravidelným sponzorováním 
konkrétního dítěte nebo darováním finančních prostředků na účet  Nehemia 1057340/2060 (případně 100113352/0300) s variabilním symbolem 1204.