Moldavsko – práce s dětmi

Sociální sirotci. Území Moldavska se odedávna nazývala Besarábie, jež po staletí patřila Rumunsku. Původní Moldavané jsou tedy Rumuni. Za druhé světové války Besarábie připadla do sféry vlivu Sovětského svazu a od konce války téměř 50 let byla země v područí tohoto systému. Úplnou nezávislost získali až v roce 1991. Rozpad SSSR rozvrátilo Moldavsko, protože si Rusko vzalo zpátky své stroje, takže zemědělci neměli prostředky pro obdělávání půdy a kam své výpěstky prodat. Tento problém setrvává. Na konci 90. let se ekonomika Moldavska propadla až na úroveň některých chudých afrických zemí. Mnoho Moldavanů tedy odjelo za prací do zahraničí. Lidé jsou si schopni v zahraničí vydělat až 10 násobek průměrného moldavského platu, který činí například u učitele MŠ měsíčně 2 500 Mdl (3 155 Kč). O dětech těchto rodičů se mluví jako o sociálních sirotcích. Rodiče nechávají děti v školních internátech, jiní u příbuzných a někteří rodiče se o děti starat nemohou nebo nechtějí, často i díky závislosti na alkoholu, a tak posílají své děti žebrat. O takové děti se tedy stará i jedno Centrum pro děti zřízené protestantskou církví ve vesnici Panasesti.

Děti v Centru dostávají nejen dobrou stravu. Dětem se naplno věnuje pracovnice Aliona, která jim pomáhá s doučováním a domácími úkoly. Nejvíce se však všechny těší na aktivity, hry a duchovní program, který tvoříme na základě materiálu Dětské misie. Navíc zde dostávají kvalitní a plnohodnotnou stravu.

Díky Boží milosti můžeme každý den vidět, že má tato práce smysl. Centrum pro děti uskutečnilo tábor ve spolupráci s českým týmem vyslaným 1. sborem Apoštolské církve z Prahy, na kterém uvěřila dnes již dvanáctiletá Alina. Dívka pocházela z náboženské rodiny držící se tradic, tak jako většina pravoslavných Moldavanů. Svěřila se, že dnes už umí rozlišit mezi prázdným náboženstvím a živou vírou v Krista. Jednou po ní požadoval pravoslavný kněz, aby podlezla vysvěcený obraz svatého člověka, že ji to přinese požehnání, ona se však tohoto prázdného úkonu zřekla a i pod tlakem kamarádek obstála. Dnes pravidelně chodí do církve a začala i zpívat ve chválící skupině.

Pravidelně jezdím do Moldavska (v rámci možností několikrát za rok na různou dobu, někdy na tři týdny, jindy na měsíce). Považuji to za privilegium od Boha zapojovat se do této misie v Moldavsku a služby v Centru pro děti. Pomáhám pracovnici Alioně s vedením programu, doučováním dětí, aktivitami a řešením problémů. Když tam nejsem, Aliona je sama na dvacet dětí a nemá dalšího pracovníka, který by s ní spolupracoval.

Špatné vztahy mezi dětmi. Jeden z dalších problémů, který momentálně v Centru pro děti vidíme, jsou špatné vztahy mezi dětmi. Tím, že děti pocházejí z různě chudých poměrů, tak se dostávají do sporů a nespolupracují. Někteří totiž nemají vlastní koupelnu, ale polní záchod, a jiní žijí s tetou, protože rodiče v zahraničí vydělávají, aby děti měly naplněné alespoň základní životní potřeby.

Tábor pro děti z Centra. Víme, jak málo času s nimi máme na hlubší rozhovory a aktivity, které by je více sjednocovaly. Na základě delšího zvažování a modliteb jsme se proto rozhodli pro děti z tohoto centra uspořádat tábor. Tábor se bude konat v posledním týdnu v červnu. Našli jsme oblast, kde jsou chatky a ideální prostředí a podmínky pro děti. Přestože je Moldavsko chudé, ceny skáčou vysoko. Nemá daleko do podobných cen jako u nás. Proto už dnes víme, že náklady na tábor budou vysoké.

Potřebujeme tým ochotných lidí a finanční podporu. Problém vidíme v tom, že nám chybí podpůrný český tým a finanční zabezpečení, které momentálně činí 22 300 Mld (28 140 Kč). Díky Bohu máme nasbíraných zatím 8 000 Kč. Pokud máš na srdci jakoukoliv částkou tento tábor podpořit anebo se sám toužíš zapojit a zúčastnit, bude to pro nás velkou pomocí a požehnáním. Do budoucna se můžete přihlašovat na IgazovaM@seznam.cz. Často potřebujeme do týmu i řidiče s autem a lidi, kteří umí pracovat s dětmi, jsou flexibilní a umí základy ruštiny.

Práci v Moldavsku můžete finančně podpořit prostřednictvím účtu 1057340/2060, VS 2103 (Moldavsko – práce s dětmi). Budeme také vděční za vaše modlitby!