Ilja a Aňa – Jakutsko

Variabilní symbol 5302

Aktuální zprávy – prosinec 2018
Aktuální zprávy – leden 2018
Aktuální zprávy – leden 2016
Aktuální zprávy – květen 2015

14649743614_3cec988584_z Ve městě Mirnyj, které bylo vybudováno uprostřed tajgy teprve po druhé světové válce, vedle obrovského, více než půl kilometru hlubokého povrchového dolu, ve kterém se těžily diamanty, jsme se rozhodli podporovat mladý misionářský pár Ilju a Aňu. Chtěli bychom zde pomoci místní církvi a zasáhnout především Jakuty, kteří jsou evangeliem prakticky nezasaženi.

Jakutsko je asi 40x větší než Česká republika, ale má méně než 1 milion obyvatel. Nalezneme zde kulturní i přírodní bohatství. Hlavním náboženstvím je šamanismus. Mnoho Jakutů se dnes také formálně hlásí k pravoslavné církvi, přesto si však zachovávají původní tradice spojené se šamanismem.
Když se do města Mirnyj Ilja s Aňou vydali, bydleli na předměstí plném polorozpadlých dřevěných domků, které ze všeho nejvíce připomínalo slum. Na pronájem bytu neměli peníze, a tak se modlili. Dostali nabídku pronájmu od nevěřící paní za 20 tisíc rublů. To je polovina běžné ceny. Víc nechtěla. Zázrak. Dodnes netuší, proč chtěla tak málo. Brzy se ale dozvěděli, že ve stejném bytě bydlel i jejich předchůdce v misijním snažení.

14649726164_1051c0af9c_zV jejich bytě také probíhá veškerý život nevelkého společenství. Ze všech sil se snaží oslovit obyvatele zdejšího města. Ušili si slušivé evangelizační oblečky s nápisem „Bůh tě miluje“ a snaží se oslovit lidi přímo na ulici. Vylepují nejrůznější plakáty, organizují akce. Pronájem jakéhokoliv sálu je pro ně ale beznadějně drahý. Navštěvují kliniku pro závislé a také nemocnici.

Koupili chatu, kterou chtějí přestavět na rehabilitační centrum pro závislé. Prozatím se v této oblasti věnují kontaktní práci, ale do zimy by chtěli mít dům připravený přijmout první klienty. Jejich evangelizační práci jim komplikuje fakt, že obrovské množství lidí zde nebydlí trvale, ale přijíždí si sem pouze vydělat peníze. Samotné město bylo vlastně zamýšleno jen jako ubytování pracovníků podílejících se na těžbě. Bez Boží zázračné podpory by zde byla misijní práce nemyslitelná. Bůh se stará o množství malých zázraků, které zde misionářům otvírají dveře ke službě. Před časem se Ilja snažil najít grafika, který by jim pomohl s tiskem plakátů. Dostal kontakt na muže, o kterém věděl, že bude velice drahý. Dříve než ho mohl oslovit, došlo k drobné autonehodě, kdy to do něj onen muž napálil. Špatné svědomí udělalo své a Ilja teď má člověka, který mu ochotně pomáhá s tiskem všeho, co potřebuje.

Takových svědectví zde uslyšíte bezpočet.

Podrobnější informace, jejich práce, zaměření, svědectví i fotky naleznete na stránkách www.acvalassko.cz/misie.aspx

Nadační fond Nehemia se tedy rozhodl jejich službu a misijní nasazení podpořit. Nyní shánějí prostředky na koupi trampolíny pro děti, kterou by využili k evangelizačním účelům. Dále bychom jim rádi pomohli při stavbě rehabilitačního centra.

Pokud byste i vy měli touhu jim v této službě pomoci, můžete tak učinit prostřednictvím účtu NF Nehemia 1057340/2060, v.s. 5302

14671868773_b5e2843a98_z

14464944180_16b94aac3a_o