Ukrajina – dětské domovy

Variabilní symbol – 1120

Webové stránky Otčího domu – zde
Aktuálně 8/2021 zde

1999-07 prvnTí vi¦Çjezd do Otchiy dom v Kyjev+ś, +Žpokovi, Wojnarovi a BednTáy¦üovi [1600x1200]Geografie: Otčij dom se nachází ve vesnici Petrivské v Kyjevské oblasti, přibližně5 km od Kyjeva. Tato vesnice byla založena v roce 1930 a v roce 2010 měla přibližně 2000 obyvatel. Petrivské vzniklo za velké podpory stavitelství, kdy se postavilo více než 1500 bytů. Dětský domov Otčij dom stojí na centrální ulici Petrivského a je z daleka nepřehlédnutelný.

Historie: Dětský domov Otčij dom je zároveň charitativní organizací založenou Romanem Kornyjkem v roce 1996 jako reakce na problém dětí bez domova na Ukrajině. Dětský domov byl slavnostně otevřen v květnu roku 2000 pro prvních 50 dětí. Postupem času zaštítil Otčij dom i řadu dalších středisek po Ukrajině.

2010-08 d+śtski¦Ç domov Otchiy dom (Kyjev) d+śvY¦łata [1600x1200]Popis projektu: Dětský domov Otčij dom je komplexní systém následných programů rehabilitace a vzdělávání dětí, které žily v podmínkách, jež ohrožovaly jejich život. Zaměřuje se pak na následnou adaptaci pro život v rodině s cílem vrácení do biologické rodiny. V případech, kdy to není možné, jsou děti připravovány k adopci nebo k samostatnému životu.

Dlouhodobá perspektiva projektu: Naším cílem je pomoci dítěti v jeho obtížné situaci, a tím i změnit celou generaci odstrčených dětí a dát jim budoucnost. Projekt podpory dětí na Ukrajině je jedním z klíčových projektů humanitární podpory podporovaných NF Nehemia a také příležitostí k zahraniční misii.

2001.08.Otchiy dom misijnTí vi¦Çjezd Miloc¦ž a hluchon+śmTá Natac¦ža [1600x1200]Naše vize: Vidíme Ukrajinu jako zemi, v níž každé dítě, které se dostane do tak závažného stavu, obdrží včasnou odbornou sociálně-duchovní pomoc a je schopno žít v normálních podmínkách, rozvíjet se a realizovat své dary a talenty, rozeznat Boží povolání v jeho životě.Aktuální stav projektu za 15 let fungování Otčiho domu v Kyjevě:

. 346 dětí prošlo plnou rehabilitací
. více než 2000 bezprizorních dětí obdrželo pomoc, díky níž byly vzaty z ulice a jejich životy se změnily
. 63 dětí bylo adoptováno
. 58 dětí se po rehabilitaci vrátilo do svých biologických rodin
. 22 dětí šlo do pěstounské péče
. 11 dětí již vstoupilo do manželství a narodilo se jim 27 dětí

Aktuálně je v Otčim domě v centrum rodinné výchovy 39 dětí (jedná se o děti od 2 do 19 let) a v programu matka a dítě (zde jsou matky, které neměly kam jít) 13 dětí.

Pokud máte touhu jet v létě sloužit dětem do dětských domovů na Ukrajině, napište do kanceláře Nehemie office@nehemia.cz. Pokud chcete finančně podpořit službu dětského domova Otčij dom v Kyjevě, můžete použít číslo účtu Nehemia 1057340/2060 s variabilním symbolem 1120.