Katka – Lingvistická práce v Čadu

Představujeme vám Katku, která zanedlouho vyrazí na svou misii do Čadu.

Ještě před dvěma lety jsem žila celkem normální život. Pracovala jsem jako učitelka a moc mě to bavilo. Rozhodla jsem se však tuto práci opustit, protože jsem zjistila, že mi Bůh vybral jako životní cestu něco jiného. Něco, v čem se spojily všechny věci, které jsem vždycky měla ráda.

Vždycky mě zajímaly cizí jazyky, chtěla jsem se jich naučit co nejvíc a různě jsem zkoumala, jak fungují, a taky mě strašně bavilo cestovat. Jezdila jsem na dovolenou, ale navíc jsem chtěla zažít nějaká dobrodružství. Proto jsem studovala v Litvě a ve Francii, učila jsem děti v Mexiku a provázela jsem turisty po Sibiři. Ale cestování, to pro mě nebylo to hlavní. Toužila jsem dělat něco, co bude mít hlubší smysl. Kde budu moci druhým nějak pomoct.

Vyrostla jsem v křesťanské rodině, a tak jsem si odmalička četla Bibli a čtu si ji stále, skoro každý den. Věřím, že to je jeden ze způsobů, jak k nám Bůh mluví a ukazuje nám svou lásku. Proto také věřím, že jeho láska a nabídka záchrany není jenom pro mne, ale je pro každého člověka na světě. Z tohoto důvodu se nyní chystám do Afriky s organizací Wycliffovi překladatelé Bible ve spolupráci s NF Nehemia.

Kam se tedy chystáš? Chystám se do Čadu, což je chudá země ve střední Africe na jižním okraji Sahary. Žije zde asi 15 mil. lidí, jen o málo více než v ČR. Lidé zde ale hovoří více než stovkou různých jazyků a mnohé z nich vůbec nemají psanou podobu. Oficiálními jazyky jsou francouzština a arabština a ve školách se vyučuje francouzsky. Většina obyvatel však francouzsky tak dobře nerozumí, a tak se často ve škole vůbec nic nenaučí. Téměř 80% dospělých obyvatel Čadu neumí číst ani psát. V týmu W. pracují nejen překladatelé Bible, ale také lingvisté, kteří místní jazyky zkoumají, a učitelé, kteří pomáhají překlenout propast mezi rodným jazykem a francouzským vzdělávacím systémem.

Já k tomuto dílu přispěji jako lingvistka. Ze všeho nejdříve se budu muset naučit místní jazyky. Čadskou arabštinu a některé další. A teprve potom budu moct pracovat na jejich rozvoji a analýze. Takže je to běh na dlouhou trať. A vím, že to nebude lehké – opustit svou rodinu a kamarády. Žít v úplně jiné kultuře, zvykat si na horké podnebí, na zvláštní jídlo. Ale věřím, že nakonec to mnoha lidem může přinést život a naději a to za tyhle obtíže stojí. Díky za vaši podporu. Bez vás by to nešlo.

Katku čeká práce v týmu. A nebude to pouze tým domorodců, od kterých se bude učit místní jazyk nebo s kterým bude pracovat na překladu Bible. Jedná se o mnohem širší spolupráci spolu se všemi modlitebníky a podporovateli, kteří za Katkou budou stát v modlitbách a kteří ji budou pravidelně finančně podporovat. Chcete se i vy stát součástí Katčina týmu pro překlad Bible v Čadu? Ze zkušeností víme, že ti, kteří se věrně modlí za misii, jsou také věrnými podporovateli. Základní informace, jak pravidelně Katku podporovat, naleznete vždy na našich stránkách www.nehemia.cz či na stránkách www.wycliffe.cz. Můžete také požádat o pravidelné zasílání Katčiných modlitebních dopisů. Společně vám tedy přejeme Boží požehnání a radost z týmové práce. Finančně ji také můžete podpořit prostřednictvím č. ú. 1057340/2060, v. s. 2202.

Dnes pracují Wycliffovi překladatelé Bible v desítkách zemí světa proto, aby mohl mít každý národ na světě Bibli ve svém rodném jazyce. Díky lingvistické práci získávají lidé přístup k Božímu slovu, ale také ke vzdělání a zdravotní péči a celé národy jsou tak proměňovány. Většina hlavních jazyků přeloženou Bibli má, ale v každé zemi jsou i menšinové skupiny a na práci s jejich jazyky nezbývají peníze, pracovníci a často ani vůle. Právě pro ně Wycliffe existuje. Více než 2 000 jazyků zatím čeká na zahájení překladu. Jedná se o 171 mil. lidí, pro které je dobrá zpráva o spasení zatím stále nedostupná. Většina z těchto národů žije v Africe a Asii.