Indonésie – Dal se mu poznat pravý Bůh

Bapa Timmy žil v horské vesnici na jednom z tisíců indonéských ostrovů. Jako animista uctíval své předky a snažil se udobřit si duchy, kteří, jak věřil, přebývali v kamenech, stromech a v různých náboženských předmětech.

Kolem roku 1942 však zasáhla Bapovu rodinu hrozná tragédie. Deset jeho bratrů a sester při ní zemřelo. Během svého smutku se Bapa odvrátil od animismu a začal hledat neznámého Boha, o kterém byl přesvědčen, že někde musí existovat. A Bůh, který odpovídá na volání hledajícího srdce, se mu dával poznat.

Uvědomil si, že všechny jeho náboženské předměty jsou špatné a hříšné, proto je zničil a začal volat k Bohu, kterého neznal, a prosil ho o odpuštění svých hříchů. Postavil dům, ve kterém se Bapa s celou svou rodinou scházeli pokaždé, když jejich srdce tíhla k uctívání. Během těchto setkání plakali v Boží přítomnosti a zpívali své vlastní písně. Jejich shromáždění se během krátké doby rozrostla na necelou stovku lidí.

Bohužel ne všichni byli jeho poselstvím nadšeni. Jednoho dne 30 ozbrojených bojovníků vtrhlo do vesnice a Bapu ošklivě zbili a nechali ho napospas smrti. Bapa však přežil, zatímco 24 z třiceti bojovníků, kteří do vesnice vtrhli, zemřelo. Zbývajících šest bylo postiženo různými nemocemi a navíc uvěřili, že je postihl trest za násilné jednání. Proto se vrátili zpět do vesnice, vyhledali Bapu, přijali Boha a byli uzdraveni.
V písních, které Bapa složil, zmiňoval i jméno Ježíš, a ačkoliv vůbec netušil, co znamená, ve chvíli, kdy jej vyslovil, bylo jeho srdce vždy nesmírně pohnuto.

V roce 1952 se Bapa setkal s Johanem, s mužem z církve Assemblies. Jakmile mu Johan vysvětlil Boží plán záchrany člověka, rozpoznal v něm Bapa svého pravého Boha, kterého již 10 let uctíval. Rozhodl se studovat biblickou školu, jeho přátelé ho naučili číst a psát, aby mohl studovat Boží slovo. Poté se opět vrátil do vesnice Buru a tam se sdílel se vším, co se na biblické škole naučil.

Zpráva o Bohu Bapy Timmyho se dále šířila. Ve vesnici Danu Rana už na něj čekalo více než 100 lidí. Nikdy neslyšeli Bapu hovořit, nicméně již předem byli rozhodnuti jeho Boha přijmout do svých srdcí. Ve chvíli, kdy Bapa dorazil, padla na všechny vesničany moc Ducha svatého, takže všichni začali hovořit jinými jazyky.

V pozdějším věku již Bapa neměl tolik síly na cestování, a proto jezdili lidé za ním. Několik týdnů před svou smrtí pověřil tým lidí, aby v jeho práci dále pokračovali. Hned na to začali zakládat další sbory. Bapa Timmy zemřel v roce 1988 ve věku 91 let a během svého života založil 13 sborů. Bapa hledal skutečného a pravého Boha, což pomohlo mnoha dalším nalézt v životě skutečnou pravdu.