Misie ve Střední Asii

Nové misijní příležitosti v obtížně dostupných regionech Střední Asie

Světlo pro Středozemí

Střední Asie patří mezi evangeliem nejméně zasažené oblasti na světě. Do Střední Asie přitom putuje nejmenší počet misionářů, přestože právě ve středoasijských zemích je největší počet evangeliem nezasažených národů. Do výčtu zemí Střední Asie patří Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazachstán, Ázerbájdžán a Turecko. Obvykle k těmto zemím lze přidat i Afghánistán, Pákistán a některé regiony Íránu, Indie a Číny.

Situaci na tomto málo zasaženém misijním poli komplikují především bezpečnostní a životní podmínky. Ve všech výše uvedených zemích nelze legálně provozovat misijní a evangelizační činnost zaměřenou na zakládání sborů. Oficiálně se nesmí distribuovat křesťanská literatura a Bible. Pro křesťanské pracovníky panuje vysoké riziko vyhoštění a také více, či méně organizované útoky.

Přes všechny překážky je Ježíšova výzva k nesení evangelia ke všem národům stále aktuální. A na základě našich zkušeností Pán Bůh otevírá nové cesty, jak přinést dobrou zprávu o Ježíši do nejobtížněji dostupných míst.

Obsahem našeho projektu jsou tři oblasti:

1. Provádění průzkumu a hledání příležitostí pro práci křesťanských pracovníků ve Střední Asii
2. Rekrutovat a připravit křesťanské pracovníky pro práci ve Střední Asii
3. Pomáhat křesťanům pracujícím na misijním poli ve Střední Asii

Službu ve Střední Asii můžete podpořit darem na 
SIM Česká republika