O NF Nehemia

Hlavní motto naší organizace: “Přinášíme změnu do lidských životů”
Počet zaměstnanců: 3 + 1 na zkrácený úvazek
Počet dobrovolníků: podle aktuální potřeby

Jsme nezisková organizace oficiálně registrovaná od roku 1992.
Cílem NF Nehemia je přinášet změnu do lidských životů, pomáhat lidem v nouzi a reagovat na mimořádné události jako jsou povodně, katastrofy či válečné konflikty. Realizujeme dlouhodobé projekty ve více než 14 zemích světa a zde spolupracujeme s místními pracovníky, čímž se zvyšuje jejich efektivita a celková soudržnost. Nově také vysíláme pracovní týmy dobrovolníků. Český NF Nehemia je členem evropské organizace AVC a Nehemia.

Posláním NF Nehemia je podpora a realizace humanitární a duchovní pomoci lidem jiných kultur v zahraničí a v ČR. K naplnění svého účelu nadační fond motivuje církev i jednotlivce a pomáhá jim vejít do příležitostí v uskutečňování pomoci lidem v nouzi. Chceme rozdávat požehnání, které jsme přijali až na sám konec země.

Nadační fond Nehemia vydává čtvrtletně časopis s názvem Nehemia Info v nákladu 1900 ks. Pravidelně v něm informujeme o stavu našich projektů, misijních potřebách a příležitostech. Časopis je sborům i jednotlivcům rozesílán zdarma. 
Nehemia Info si můžete objednat buď jako jednotlivci i jako celá společenství ve větším počtu na adrese danuse.bednarova@nehemia.cz

Projekty NF Nehemia:


Humanitární projekty:Pomáháme v chudých zemích jako je Etiopie, Tanzanie, Severní Korea, Kavkaz a Ukrajina. V Africe naše pomoc směřuje hlavně mezi děti, zajišťujeme jim vzdělání, školní pomůcky, stravu, lékařskou péči i oděvy či školní uniformy. V severní Korei zajišťujeme šest dní v týdnu bochník chleba a hrnek sojového mléka pro 6500 dětí v 68 mateřských a základních školách. Na Kavkaze pomáháme uprchlíkům z Jižní Osetie prostřednictvím projektu Kráva do každé rodiny a na Ukrajině podporujeme řadu dětských domovů.

Projekty praktické pomoci: Pomáháme i praktickým způsobem. Vysíláme pracovní týmy, kteří v dané oblasti pomáhají především s výstavbou škol, budovy pro misijní týmy nebo v Izraeli čistí lesy na Karmelu.

Misijní výjezdy: V loňském roce jsme pořádali misijní výjezdy do Bosny, Moldavska a Zakarpatské oblasti. V minulých letech proběhla i řada výjezdů na Ukrajinu do dětských domovů. Prostřednictvím těchto výjezdů pomáháme především praktickým způsobem, pracujeme s dětmi, při evangelizacích a povzbuzujeme místní sbory.

Podpora církví a misionářů: Podporujeme pastory na Ukrajině, v Bosně, Moldavsku, na Sibiři, v Zakarpatské oblasti, evangelisty v Etiopii, ale i misionáře z České republiky.

Spolupráce s dalšími misijními organizacemi: Spojujeme své síly s dalšími misijními organizacemi v naší republice (OM, Wycliffe, YWAM, Exodus a NFKMS), motivujeme českou církev k misii a zároveň informujeme o různých misijních příležitostech.

Měnit svět modlitbou: Pravidelně také každý rok pořádáme modlitby za nezasažené a pronásledované křesťany. Modlíme se za duchovní probuzení a průlom v jednotlivých zemích i za aktuální situaci křesťanů a misionářů ve světě.

Co nás aktuálně těší: Máme radost z pravidelných měsíčních modliteb za pronásledované křesťany, nezasažené národy a misii v České republice, které rozesíláme prostřednictvím internetu na více než 800 emailových adres a reakce jsou velmi pozitivní. Máme naději, že modlitby mohou mnohé změnit ať už u nás v naší zemi tak i ve světě.

Co nás aktuálně trápí: Chybí nám vedoucí, kteří by vedli krátkodobé misijní výjezdy a zároveň hledáme další místa, kde by mohla naše misijní aktivita směřovat…

Plánované novinky: Pilotní misijní kurz Kairos, který proběhne 8. – 12. června 2015 ve Smilovicích. Cílem celého kurzu je prokázat a biblicky podložit, že Boží srdce od začátku hoří po záchraně celého lidstva a misie je centrem Jeho zájmu. Výsledkem je realita, že všichni křesťané jsou do Jeho misijního plánu zahrnuti. Více informací na našich webových stránkách.

Výzva:
Pojďte spolu s námi vyplout na dobrodružnou misijní plavbu, neboť dělníků je málo, modlitebních chvil není nikdy dost a svět je plný potřeb…Jen se správně rozhodnout…
”Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.” Mat 9.38
A tak bratři, modlete se za nás, aby se Slovo Páně rychle šířilo… 2.Tes. 3,1

Sídlo:
Selská 29
736 01 Havířov
Tel.: +420 595 173 715
E-mail: office@nehemia.cz
Internet: https://www.nehemia.cz
IČO: 45215774
DIČ: CZ 45215774

Vznik na základě:
podle § 20 b) a násl. zákona č. 47/1992 Sb. a § 12 zákona ČNR č. 102/1992 Sb.
Registrace u: Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddílu N, složce č. 184

Bankovní spojení:
Citfin, a.s., Praha číslo účtu: 1057340/2060 (Česká republika)
IBAN: CZ7320600000000001057340 (multiměnový účet)
BIC: CITFCZPP

Tento účet je bez poplatků za přijaté i odeslané platby, proto doporučujeme zvolit pro zasílání darů tento účet.

Na tento účet je možné zasílat dary i v jiných měnách, než jen v CZK (USD, EUR, GBP aj.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Československá obchodní banka a.s. pobočka Havířov, Dlouhá 13, 736 01
Číslo účtu: 100113352/0300
IBAN: CZ3503000000000100113352
BIC: CEKOCZPP