Informace o zpracovávání osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zacházíme s Vašimi údaji vždy s respektem

Jsme Nadační fond Nehemia a jsme provozovatelem tohoto webu. Pokud jste návštěvníkem těchto webových stránek, odběratelem novinek nebo účastníkem našich kurzů, seminářů, konferencí či jiného vzdělávání, či požadujete potvrzení o darech, svěřujete nám své osobní údaje. Přečtěte si proto, jaká práva máte v souvislosti s GDPR (jedná se o nařízení o ochraně osobních údajů) a jak je chráníme.

Kdo je správce?

Správcem Vašich osobních údajů je Nadační fond Nehemia, Selská 29, 736 01 Havířov- Bludovice, IČ: 45215774 a provozujeme stránky: nehemia.cz. Vůči Vašim osobním údajům jsme v pozici správce, a tudíž určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Vybíráme si také případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Budeme dělat vše pro to, abyste se u nás cítili v bezpečí. Pokud byste měli nějaké otázky, návrhy, připomínky, neváhejte se na nás obrátit: office@nehemia.cz

Jaké osobní údaje sbíráme a proč
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů:

Organizace vzdělávání, konference, kurzy

Vaši e-mailovou adresu, telefon a kontaktní adresu spolu se jménem (možné je i číslo OP potřebné k zajištění ubytování) nezbytně potřebujeme k zajištění organizace našeho vzdělávání (školení, konference), abychom Vás mohli informovat o organizačních záležitostech, místě konání, čase atd.

Darovací smlouvy

Vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefon, korespondenční adresu, IČO) potřebujeme pro to, abychom mohli zpracovat smlouvy (plnění smlouvy) a abychom mohli s Vámi následně komunikovat během doby trvání projektu, který jsme podpořili, jak i po ukončení projektu za účelem získání zpětné vazby a reportu podpořeného projektu.

Vedení účetnictví

Pokud jste darovali peníze na některý z našich projektů, potřebujeme Vaše osobní údaje, abychom vyhověli zákonné povinnosti, taktéž potřebujeme číslo Vašeho bankovního účtu pro identifikaci a účel Vašich darů. V případě, že tyto údaje máme, pošleme Vám potvrzení o poskytnutém daru, které si můžete uplatnit ke snížení základu daně.

Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno či poštovní adresa) využíváme za účelem přímého marketingu, zasílání novinek a informací z oblastí, kterým se věnujeme. Zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu. Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit a tuto službu zrušit. Pro tento případ využíváme smluvně třetí stranu, která je vázána Vaše údaje použít jen pro označení a rozeslání zásilek.

Fotografie a video záznamy

Na některých námi pořádaných akcích – konferencích, kurzech či misijních akcích pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu a ve Výroční zprávě. Video záznam slouží k dalšímu použití a k tomu, aby si jej mohli účastníci zhlédnout. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Předávání osobních údajů třetím stranám
K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací děláme sami a nepotřebujeme k nim třetí stranu. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří jsou v souladu s GDPR. Jsou to následující nástroje a poskytovatelé:
1. savana.cz – hosting webu, doména
2. Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu
3. WordPress – webové stránky
4. Optys – rozesílka dokumentů
5. Mailchimp – hromadné rozesílání e-mailů
6. Kastner – účetní software Stereo

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá aktuálně známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo EU
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás na e-mailu: office@nehemia.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a musíme evidovat vystavené smlouvy po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud byste měli pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, budeme moc rádi, pokud nejprve budete o této skutečnosti informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. Pokud by se Vám zdálo, že jsme pochybení nenapravili, můžete se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a modlitebních námětů
E-maily s články či modlitebními náměty či informace o plánovaných akcích zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete tak, že nám napíšete mail na: office@nehemia.cz či kliknete na tlačítko odhlásit, které je součástí každého newsletteru.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 23. 5. 2018.

Čas od času se mohou tyto zásady o zpracování osobních údajů měnit. Aktuální znění bude vždy přístupné na těchto stránkách.