Etiopie – Bible

Sbíráme prostředky na nákup Biblí pro Etiopii. V Etiopii je velký nárůst obrácených křesťanů. Sbory se plní novými lidmi, nyní však vyvstává další, avšak radostný úkol. Sehnat pro všechny obrácené Boží Slovo.

Máme nedostatek Biblí,“ říká náš dlouholetý spolupracovník a evangelista bratr Neri. Lidé se obrací, máme početné sbory, ale stále se potýkáme s nedostatkem Biblí. Jsem vděčný za vaši podporu, kterou od vás přijímáme, za evangelisty, které můžeme díky vašim prostředkům podporovat. Naši evangelisté dělají skvělou práci, mnohdy obětují sami sebe, ví že svůj život dávají v sázku. Nicméně také ví, komu uvěřili a proto nebudou mlčet, ale s odvahou a odhodlaně budou šířit Dobrou zprávu ve svém okolí. Díky za vaše finanční prostředky díky nímž jsme mohli nakoupit nové Bible, které postupně distribuujeme všem potřebným.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli i my jako NF Nehemia pomoci ve sbírce finančních prostředků na nákup Biblí pro Etiopii. Pokud vás tahle zpráva oslovila, prosím pomozte bratrům a sestrám ze vzdálené Etiopie získat svou vlastní Bibli. Svou pomoc můžete posílat na č. účtu 1057340/2060, v.s. 5203.