Konstantin Melnik – Ukrajina

varibailní symbol – 5103

Aktuální zprávy 9/2015 – ZDE

konstantina-a-danuta-melnikovi1Historie projektu: Na počátku společného projektu Ukrajinské letniční církve a sboru AC Valašské Meziříčí byl obrovský hlad Kostantina Melnika po přátelství a růstu. Byla to příjemná změna, protože většinou jsme se setkávali spíše s žádostí o finanční podporu. Ve své službě se cítil velice ztracený. Zakladatel jejich sboru emigroval a Kosťa se ho ujal bez nejmenších zkušeností. Seznámili jsme se v roce 1999 v okamžiku, kdy jeho manželka umírala a lékaři jí už nedokázali pomoci. Po modlitbách se zázračně uzdravila. Tato zkušenost navždy svázala naše srdce.

IMG_2066 [1600x1200]Město hrůzy? Město Krivoj Rog je úzká nudle dlouhá více než 120 km. Je postaveno na nalezištích železné rudy. Je zde jedna z největších průmyslových zón v Evropě. V počátcích rozvoje průmyslu zde Sověti nahnali velké množství vězňů, aby pomohli budovat gigantické závody a pracovali v nich. Město tedy naplnily nejrůznější kriminální živly. Již za sovětské éry zde bylo centrum narkomafie celého bývalého Sovětského svazu. Dodnes se z toho město nevzpamatovalo. Statistiky jsou neúprosné. V žádném jiném velkém městě na Ukrajině neuvidíte tolik narkomanů. Oblast okolo Krivého Rogu také vede v počtu HIV pozitivních lidí. Kde se rozhojnil hřích, tam se také rozhojnila Boží milost. V samotném městě je okolo 120 evangelikálních sborů. To však neznamená, že zde není prostor k misii. Většina ze 750 tisíc obyvatel města naléhavě potřebuje pomoci.

Kriva¦üc¦î_de¦îti AIDS_04 [1600x1200]Aktuální stav projektu: Většina sborů se nachází na periferii. Malý sbor pastora Kostyantyna Melnyka jako jediný pracuje v centru města. Jejich činnost je silně zaměřena ven z církve. Jeden z mnoha týmů se stará o HIV pozitivní děti v nemocnici a v dětských domovech. Naše finanční dary pokrývají jen tu nejnutnější péči. Někteří ze služebníků týmu tedy nakupují dětem za své osobní finance. Jejich obětavost nezná mezí. Jiný tým pořádá 2x měsíčně charitativní obědy pro chudé seniory spojené s evangelizací. Na projektu se místní církev podílí polovinou finančních nákladů. Česká strana hradí druhou polovinu. Tým mladých mužů chodí do ulic pomáhat bezdomovcům. Někdy jim doslova zachraňují životy. Tato náročná IMG_2305 [1600x1200]služba nese ovoce v podobě duchovně obrácených a sociálně rehabilitovaných lidí. Podporujeme také nově vzniklý sbor v Pjatichatkách zaměřený na práci mezi Romy. Ve svých finančních příspěvcích se zaměřujeme především na jídlo a nezbytné potřeby pro děti. Podporujeme také studenty biblické školy, kterým platíme část nákladů spojených s jejich studiem. Církvi, která vydává tolik energie na evangelizaci, také pomáháme v praktických výdajích spojených s provozem a s byrokratickou šikanou ukrajinských úřadů. V neposlední řadě také podporujeme plat pastora. V tomto roce je to ze 45 %. Náš podíl každoročně klesá o minimálně 5 %.

Kriva¦üc¦î_humanita¦ürni¦ü obe¦îdy_02 [1600x1200]Dlouhodobá perspektiva projektu: Z mladého vyděšeného kluka je dnes jeden z nejvlivnějších a velmi respektovaných pastorů v Dněpropetrovské oblasti. Je členem oblastní rady letniční církve a ovlivňuje mnoho projektů a sborů. Jeho sbor roste a postupně se mění i jeho generační skladba. Mnoho mladých lidí se zapojuje do práce. Sbor se postupně stává stále více finančně soběstačným a my tudíž můžeme svou podporu přesouvat do humanitárních a evangelizačních projektů. Díky poloze v centru města je sbor strategickým místem, který může ovlivnit klima ve svém okolí. Nejcennější na celém projektu jsou vztahy naprosté důvěry.

Nadační fond Nehemia podporuje spolu se sborem Apoštolské církve ve Valašském Meziříčí plat Kostantina Melnika. Pomozte nám prosím pokrýt náklady na plat pro pastora Kostyantyna Melnyka skrze projekt Nadačního fondu Nehemia. Podpora pastorů na Ukrajině – Kostantin Melnik, číslo účtu 1057340/2060 (případně 100113352/0300), variabilní symbol 5103.