Pomoc lesům na Karmelu

variabilní symbol 3301

Obnova lesů na Karmelu je od počátku spojena s Nadačním fondem Nehemia. Bezprostředně po požáru na Karmelu v prosinci 2010 otevřela Nehemia účet pro získání finanční pomoci, pod kterým se pomoc shromažďovala. Nehemia se spolu s redakcemi mnoha křesťanských časopisů a ICEJ postarala i o propagaci projektu a vůbec všemožně podporovala uskutečnění praktické pomoci v Izraeli.

První rok brigády byl klíčový, získali jsme důvěru a respekt našich lesnických partnerů. Čekali spíše turisty, kteří se chtějí hlavně podívat do Svaté země, a jen tak mimochodem se staví v lese. Tehdy nám přidělili tři lesní dělníky, kteří nám ukazovali, co máme dělat, který strom vyříznout a který nechat. Postupem dnů však viděli, že jsme přijeli opravdu pracovat a že to i umíme. Velkou roli v tom hrál Michal Kostka, který v průběhu svého pestrého života dělal také sedm let dřevorubce a s pilou to opravdu umí. V roce 2012 jsme jeli v téměř stejné sestavě do již známého prostředí a vstřícnost izraelských lesníků byla značná. Vývoj projektu byl v obou letech příznivě ovlivněn vysokým finančním darem KKL Praha a vstřícností Nehemie, KC Český Těšín a mnoha drobných i větších dárců. Jeden z nich, který si nepřál být jmenován, daroval novou motorovou pilu Stihl, kterou jsme v Izraeli předali řediteli severních lesů. Ten při přebíracím ceremoniálu poděkoval českým dobrovolníkům, ale vzápětí se opravil, že už pro ně nejsme dobrovolníci, ale přátelé.

Loni jsme pracovali přímo na dohled od polesí, což bylo pro nás i symbolem našeho sblížení. Tým byl obměněn, aby se dostalo i na další zájemce. V průběhu let se jich přihlásilo tolik, že tento zájem nelze uspokojit. Ale ti, kteří dosud byli vybráni, byli skvělí.

V lednu 2014 byl tým doplněn i o Leoše Cáska, který jako představitel Nehemie uskutečnil něco, co by se na vojně nazvalo jako „průzkum bojem“. Shlédl projekt, nad kterým má garanci, tím, že se jej zúčastnil jako všichni ostatní. Pracoval v lese jako ostatní, bydlel a stravoval se ve skromných podmínkách jako ostatní, setkával se s izraelskými přáteli jako my ostatní. Letos jsme také udělali zatím největší výkon ze všech předchozích let, což nás naplňuje vděčností. Spojení Nehemie a Karmelu je po letošku ještě pevnější.

A výhled do příštích let? Hodláme požádat Lesy ČR o finanční podporu projektu. Pro rok 2015 by to mohlo výrazně pomoci v napjatém rozpočtu, který se však zatím vždy podařilo naplnit. Díky Boží milosti a také díky vám.
Ing. Karel Káňa
koordinátor projektu Izrael – pomoc lesům na Karmelu

Projekt Izrael – pomoc lesům na Karmelu můžete podpořit darem na účet 1057340/2060 s použitím variabilního symbolu 3301.

Fotografie z pracovního výjezdu si můžete prohlédnout zde Izrael 2013

Výjezd – leden 2018
Výjezd – leden 2017
Tým v Izraeli 2016
Tým v Izraeli 2/2015