Pavel Golub – Ukrajina

variabilní symbol – 5101

Pastor ve sboru v Apostolovu na Ukrajině

Aktuální zprávy 9/2015 – ZDE
Aktuální zprávy 10/2014 – ZDE

2012-08 Pavel Golub s manTželkou Ljubou [1600x1200]Geografie: Okresní město Apostolovo se nachází 40 km od Krivého Rogu v Dněpropetrovské oblasti, v roce 2011 mělo 14 500 obyvatel. Město bylo založeno hejtmanem Danilem Apostolovem v roce 1793.

Historie: Pastora Pavla Goluba NF Nehemia podporuje od roku 1998. Pavel Golub pochází z věřící rodiny, jako 19letý přijal Krista v letničním sboru na Karnavatce v Krivém Rogu. Hned od svého obrácení se zapojil do evangelizační skupiny. Ve dvaceti se oženil s Ljubou a přestěhovali se do Apostolova, odkud Ljuba pochází. Po roce se jim narodil syn Sergej a následně dalších šest dětí.

2012-05 cTírkev Svoboda v NovÔÇÜ SyY¦łi, Pavel Golub vlevo, pastor z NS Vitalij KamenY¦łuk vpravo [1600x1200]Na podzim 1989 odjel spolu s misijní organizací Dobrá novina do Archangelska v Rusku. V Archangelské a Permské oblasti a v Mordvinské republice kázali ve vězeních, vesnicích a městech, kde pak zakládali sbory. Na Sibiři sloužil do dubna 1998, kdy se vrátil domů. Z Ruska si domů přivezli evangelizační stan, který v Apostolovu opravili, a aby ho vyzkoušeli, uspořádali v Apostolovu v květnu 1998 evangelizaci. V červnu 2000 Pavel spolu se svou rodinou založil sbor Svoboda.

Za 13 let založili v okolí Apostolova několik sborů, konkrétně v Magdalinovce a v Dněpropetrovsku, sbor v Nové Syči oslaví na konci září desáté výročí. Dále založili stanice v Zelenodolsku, v Zaporožském a v Novogrigorovském. V posledních dvou jmenovaných uspořádal sbor Svoboda na konci srpna čtyřdenní evangelizaci pro děti a dospělé.

20009-11 Pavel Golub (vlevo) s Vac¦žkem py¦üed sborem Svoboda v Apostolovu [1600x1200]Sedm let pracovali mezi bezprizorními dětmi na ulici Sovětská v Apostolovu. Každý den po škole děti přicházely do pronajatého domečku, kde dostaly teplý oběd. Po obědě si udělaly úkoly a pak pro ně byl připraven program – šití, kreslení, hodiny zpěvu, biblické hodiny, různé hry nebo i práce na zahrádce, kde se pěstovaly různé plodiny. Každý den do centra přicházelo okolo 20 dětí z velmi problematických rodin. Rovněž se pracovalo s jejich rodiči. Po prodeji pronajatého domu byl projekt ukončen. Obávali se, jestli za nimi tyto děti (dnes teenageři) budou chodit, ale některé si k nim našly cestu. Do církve chodí 7 dětí a 5 jejich rodičů, bývalých alkoholiků.

Popis projektu: Pastor Pavel Golub je pastorem stočlenného sboru Svoboda, který spadá pod letniční církev Církev Boží Ukrajiny.
Sbor Svoboda organizuje každý rok dětský a mládežnický tábor v Petrově. Na dětský tábor jezdí přibližně 60 dětí. Několik let pracuje v místní dětské nemocnici, kde leží spolu s dětmi i jejich rodiče. Nemocnice byla v žalostném stavu, na opravu zařízení dlouhá léta nedostali žádné peníze. Díky sponzorům se podařilo opravit a vybavit pro děti hernu a dva pokoje pro HIV pozitivní děti. Členové sboru tyto děti každý týden navštěvují, hrají si s nimi, učí je zpívat, malují a čtou jim křesťanské příběhy.Tři sestry rovněž pracují v místním dětském domově, kde jim povolili mluvit s dětmi o Bohu, a i sem členové sboru za dětmi přicházejí.
Sbor Svoboda pořádá dvakrát ročně na náměstí v centru města evangelizace, na jaře jsou to Velikonoce a na podzim Modlitby za město, obě akce pořádají i s ostatními církvemi z města.
Koncem srpna 2013 se na přehradě v Zele­nodolsku konal křest, kterého se zúčastnilo 13 lidí, kteří se rozhodli jít za Bohem. Sbor Svoboda tím bude mít 100 členů.

Dlouhodobá perspektiva projektu: Službu bratra Pavla Goluba máme zájem i nadále podporovat.

Pokud chcete finančně podpořit službu pastora Pavla Goluba, můžete použít číslo účtu NF Nehemia 1057340/2060, var. symbol 5101.