Jaro Féneš

Nový misionář NF Nehemia. Jmenuji se Jaro a již 3. rokem žiji v německém Herrnhutu. Ochranov (česky) leží na trojmezí česko-polsko-německých hranic. Toto místo má významný podíl na vzniku hnutí Moravských bratří. Jsem zde součástí modlitebního domu Jesus House (czherrnhut.de). Prvním rokem jsem pracoval jako pekař v místní pekárně a již druhým rokem působím jako misionář mezi uprchlíky pod CBH Praha.

Projekt Symfonie národů. Ve spolupráci s dalšími misionáři jsme založili hudební projekt Symfonie národů (sons-music.de). Tento projekt se opírá o vizi přinášet usmíření mezi národy formou hudby a poselství Boží lásky a přijetí mezi skupiny lidí na okraji společnosti. V našem seskupení máme muzikanty z několika zemí světa. Hudba se zaměřuje na vlastní tvorbu a písně jsou zpívány v různých jazycích.

Práce s uprchlíky. Počátky naší služby byly na Ukrajině, kde jsme se snažili přinést naději mezi uprchlíky, vojáky a vězně. Navštívili jsme také službu mezi ženami na ulicích Amsterdamu a před několika měsíci nám Bůh také umožnil navštívit uprchlický tábor v Bagdádu, kde jsme sloužili společně s místní církví mezi muslimy. Byla to velice obohacující zkušenost pro naši práci s uprchlíky
v Německu. S utečenci v Německu se snažíme pracovat formou výuky na hudební nástroje, pravidelnými
návštěvami táborů, koncerty chval, praktickou pomocí a pořádáním Alfa kurzů pro znovuzrozené muslimy. Díky Pánu můžeme vidět, že se celé rodiny obracejí na cestu
k Ježíši. Každý obrácený je pro nás velikým povzbuzením.

Plány na letošní rok. Minulý rok jsme uskutečnili turné po Německu, kde jsme připravili poselství o marnotratném synu ve formě koncertu, kdy na pozadí během hudby bylo video v arabštině, kde si uprchlíci mohli přečíst v překladu, o čem zpíváme. Byl to úžasný čas! Tento rok nás Bůh vede stejným směrem a začátkem července vyjíždíme na další turné po táborech v Řecku, Švýcarsku a Německu. Tentokrát se k našemu týmu připojí syn pastora z Bagdádu, který bude zpívat v arabštině, a syn jednoho pastora z USA. Jsme velice potěšeni, že Bůh umožnil něco takového.

Spojující most. Ze spojení s místní církví vznikla příležitost k pomoci naplnění vize tamního sboru k uspořádání školy uctívání v Bagdádu v říjnu letošního roku, kam se chystá polovina našeho týmu. Věříme, že práce církve s uprchlíky
v Evropě i na Středním východě je v této době zásadní, a že je velice potřebná. Co zasadíme v tomto čase, přinese ovoce v budoucnosti. Vidíme propast mezi naší společností a těmito národy s jinou kulturou. Proto my všichni jako Boží děti bychom měli nést na srdci a v modlitbách jejich záchranu a být tím spojujícím mostem bezpodmínečné Kristovy lásky. Moc vás tímto chceme požádat o modlitby a pomoc způsobem, kterým vám Bůh položí na srdce.
S láskou v Ježíši
Jaro Féneš 

Nezasažené národy. Naší velkou touhou v Nehemii je zasahovat nezasažené národy evangeliem. Jaro a jeho kapela Symfony of Nation míří skrze hudbu přesně tímto směrem. Mají tak jedinečnou možnost přinést evangelium lidem, kteří přišli do Evropy jako uprchlíci. Většina z nich pochází
z nezasažených národů a zemí zcela uzavřených.
V současné době potřebujeme zajistit 600 Euro měsíčně na Jardovy osobní náklady v Herrnhutu. Aktuální potřeby této služby jsou náklady na cestovné celé kapely 3 000 Euro, pořízení zvukové aparatury a dodávky pro přepravu kapely a aparatury.
Pokud máte touhu podpořit tuto práci mezi nezasaženými, použijte prosím číslo účtu 100 113 352/0300 (ČSOB) v.s. 2304, nebo 1057340/2060 v.s. 2304.