Projekt České ruce pro Izrael

Misijní a pracovní výjezd do Izraele, kibuc Mefalsim 2024
Projekt České ruce pro Izrael


Termíny:
srpen 2024 – 10.8.-18.8.2024

Rádi bychom během pobytu věnovali čas dětem. Pokud máte zkušenosti s tvorbou programu pro děti, nebo chcete procvičit vaše znalosti hebrejštiny, připojte se k nám do týmu.

Náklady:  cca 22 000 Kč (letenka, ubytování Dům modlitby v Jeruzalémě, doprava, strava)

Místo: kibuc

Jazykové znalosti: angličtina (alespoň znalost A1), ruština a hebrejština výhodou

Koordinátor: Mgr. Martina Igazová

Klademe velký důraz na to, aby se zapojili lidé s jedinou motivací:

 • Dát ruce. (Dát se naplno do práce v kibuci.)
 • Dát srdce. (Být milý lidem: „Potěšte, potěšte můj lid; praví váš Bůh.“ (Izajáš 40:1) a být milý Bohu: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili (Matouš 25:40).
 • Dát modlitbu. (Jsme ve „válečném prostoru“ fyzicky i duchovně, bez modliteb jsme
  jako tým prohráli.)
 • Dát „naše já“ Bohu. (Jsme opatrní mezi Izraelci v hlásání evangelia, očekáváme na
  Božího Ducha, jaké skutky předem připravil k jeho poznání skrze „vůni Kristovou“ v
  nás … Dejte se plně k dispozici Bohu, aby si vás mohl použít jako své nástroje v šíření
  Římanům 6:13.)
 • Dát a být v jednotě, trpělivosti, lásce, respektu vůči týmu. („Nové přikázání vám
  dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte
  navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni
  k druhým.“ Jan 13:34-35)

Výjezd není vhodný pro lidi, kteří očekávají návštěvu turistických míst, svobodného
osobního volna, mají sobecké zájmy nebo jsou motivování vidět Izrael.

Výjezd je určen pro bratry a sestry, kteří jsou členy křesťanského společenství a jsou v dobré zdravotní kondici.

Klademe důraz na: přizpůsobivost, flexibilitu, spolupráci, respekt a schopnost podřídit se autoritám.

Během misijní cesty se účastníci zapojí do:

 • Práce v kibuci. (Domlouvá se také práce u farmáře na plantáži blízko kibuce)
 • Strávený čas s lidmi v Mefalsim (povídání v jídelně a sdílení se s událostmi
  10. 2023, hraní her s místními. Zájem o lidi a hledání příležitostí jak být
  s nimi.)
 • Čas strávený v neustálých modlitbách v kibuci Mefalsim a v Českém modlitebním
  domě v Jeruzalémě.

Pro více informací nás kontaktujte: podpora@nehemia.cz / 603848281.

Příspěvek byl publikován v rubrice Misijní výjezdy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.