Projekt České ruce pro Izrael

Misijní a pracovní výjezd do Izraele, kibuc Mefalsim 2024
Projekt České ruce pro Izrael


Termíny:
březen/duben 2024 – předběžný termín (cca 28.3 do 7.4. 2024)
květen 2024 – odjezd v sobotu v noci 4.5. – 12.5.2024
červen 2024

Náklady:  cca 22 000 Kč (letenka, ubytování Dům modlitby v Jeruzalémě, doprava, strava)

Místo: v březnu a dubnu – kibuc Mefalsim

Jazykové znalosti: angličtina (alespoň znalost A1), ruština a hebrejština výhodou

Koordinátor: Mgr. Martina Igazová

Klademe velký důraz na to, aby se zapojili lidé s jedinou motivací:

 • Dát ruce. (Dát se naplno do práce v kibuci.)
 • Dát srdce. (Být milý lidem: „Potěšte, potěšte můj lid; praví váš Bůh.“ (Izajáš 40:1) a být milý Bohu: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili (Matouš 25:40).
 • Dát modlitbu. (Jsme ve „válečném prostoru“ fyzicky i duchovně, bez modliteb jsme
  jako tým prohráli.)
 • Dát „naše já“ Bohu. (Jsme opatrní mezi Izraelci v hlásání evangelia, očekáváme na
  Božího Ducha, jaké skutky předem připravil k jeho poznání skrze „vůni Kristovou“ v
  nás … Dejte se plně k dispozici Bohu, aby si vás mohl použít jako své nástroje v šíření
  Římanům 6:13.)
 • Dát a být v jednotě, trpělivosti, lásce, respektu vůči týmu. („Nové přikázání vám
  dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte
  navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni
  k druhým.“ Jan 13:34-35)

Výjezd není vhodný pro lidi, kteří očekávají návštěvu turistických míst, svobodného
osobního volna, mají sobecké zájmy nebo jsou motivování vidět Izrael.
Výjezd je vhodný pro lidi od 18 do 60 let (Výjimka: lidé starší 60 let můžou jet také, pokud jsou ve zdravé fyzické kondici).

Klademe důraz na: přizpůsobivost, flexibilitu, spolupráci, respekt a schopnost podřídit se autoritám.

Během misijní cesty se účastníci zapojí do:

 • Práce v kibuci. (Domlouvá se také práce u farmáře na plantáži blízko kibuce)
 • Strávený čas s lidmi v Mefalsim (povídání v jídelně a sdílení se s událostmi
  10. 2023, hraní her s místními. Zájem o lidi a hledání příležitostí jak být
  s nimi.)
 • Čas strávený v neustálých modlitbách v kibuci Mefalsim a v Českém modlitebním
  domě v Jeruzalémě.

Pro více informací nás kontaktujte: podpora@nehemia.cz / 603848281.

Příspěvek byl publikován v rubrice Misijní výjezdy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.