Misie smíření

dscn2949Děkuji Bohu za jeho milost a za práci, kterou na Slovensku dělá, vše je z jeho milosti a bez něho by nebylo nic. Jsem rád za bratry a sestry na Slovensku, že rostou v Pánu, chtějí být Kristovými učedníky a mají tohu přinášet evangelium – stále přivádějí na naše společná setkání nějaké nové lidi. Je úžasné, že si je Bůh tak používá. Tento rok o prázdninách bychom
v Čachticích chtěli mít evangelizační stan, čeká nás mnoho práce pro Pána, prosím modlete se, aby Pán žehnal tomuto dílu.

Děkuji za vaši podporu a modlitby, Bůh vám žehnej!
Jan Bihari, AC Bohumín

Svědectví ze slovenských Čachtic

Jmenuji se Josef Karvay a mám 42 let. Jsem věřící něco přes dva roky, chvála Pánu.
Můj život bez Krista byl mrtvý, jako nevěřící jsem byl rváč, nevážil jsem si nikoho, dělal jsem si jméno, aby mě každý znal a měl ze mě respekt – když uslyší jméno Josef Karvay,
aby věděli, že mne je třeba se bát. Byl jsem mistr v boxu, a tak jak jsem se choval v ringu, choval jsem se i v soukromí. Mám dobrou ženu, která při mně vždy stála a stojí a sdílela se mnou zlé i dobré věci. Chvála Pánu mému milovanému, že mě z toho vysvobodil, když poslal své služebníky k nám na Slovensko.
Bydlel jsem v romské osadě a mojí touhou bylo jít bydlet někam, kde je klid, kde se sousedi nehádají, žádná živá hudba, neboť to je na Trenčanské ulici na denním pořádku.

Tak jednou přišel Honza Bihari a modlil se za mne a moji rodinu, abychom si našli byt, aby nám pomohl náš Pán. Přišlo na mne požehnání a asi za měsíc jsme se stěhovali do rodinného domu v Častkovcích, chvála Bohu.
Zažíváme dobré i špatné věci, jsou to zkoušky, jestli vytrváme až do vítězství.Dávám Bohu desátky a vzdávám mu díky a chválu každý den. Žehnám každému národu, aby i oni byli spaseni. Bez Boha nejsem nic, hříšník zotročený na smrt, ale s Ježíšem mám naději, víru, jistotu věčného života. Amen.

Misii smíření můžete podpořit jakoukoliv pravidelnou či jednorázovou částkou na účet N.f. Nehemia 100 113 352/0300,
 var. symbol 4100. Pro podporu platu misionáře Jana Biháriho použijte, prosím č.ú. 107-1727610277/0100, v.s. 8002.

Příspěvek byl publikován v rubrice Rozhovory, Zprávy z projektů. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.