„Ondřej“

p8260020Milí čtenáři těchto stránek! Opět, v pravidelném čase je zde zpráva o tom, co je nového ve službě národům: S přelomem roku vyšly u Českého statistického úřadu nové statistiky, mezi nimi i ty, které mapují pohyb i počet cizinců v České republice. Všechna tato čísla, která zde nebudu uvádět, neboť mnohé z vás bych tím nudil, a která si můžete sami dohledat na internetu, dokazují, že cizinců mezi námi přibývá. Mnohé nevládní, ale už i vládní organizace se k těmto číslům vyjadřují: uvádějí, že tento nárůst imigrantů je žádoucí a nutný pro udržení chodu naší společnosti, právě proto, že Čechů ubývá a nově příchozí vyrovnávají populační deficit.
Lidově řečeno: Čechů ubývá a cizinců přibývá, pokud bude trvat tento trend, za několik desetiletí bude poměr již 1:1 a možná v příštím století tou menšinou budeme právě my?!
Nejen tato čísla, ale i má vlastní pozorování potvrzují, že je tomu skutečně tak! Na místech, kam se občas vracím navštívit své „známé“ cizince, jich vždy nacházím více než jich tam bylo při mé poslední návštěvě…
Tyto údaje potvrzují mé mínění, že křesťanská služba cizincům v budoucnu přestane být okrajovou záležitostí, jakýmsi „projektem“, ale bude čím dál aktuálnější,
a dokonce nutná pro zachování „křesťanského charakteru“ Střední Evropy. Církev jako
taková bude muset čelit změnám, kterými bude procházet celá společnost, přijmout zodpovědnost za osud těchto lidí a aktivně se podílet na vývoji, který bude formovat nový zítřek. Pokud církev nebude včas reagovat, potenciál, který cizinci přinášejí, sklidí někdo jiný: různé zájmové skupiny, např. agentury práce a jiní zaměstnavatelé, politické skupiny, organizovaný zločin, novodobí otrokáři a tak dále a tak dále…
Bohužel, navzdory těmto skutečnostem musím říci, že služba těmto lidem, o kterou se snažím, nejde tak rychle vpřed, jak by bylo potřeba… Důvodem jsou materiální překážky: s nárůstem počtu cizinců vzrostla
i jazyková různorodost, je zapotřebí více evangelizačních materiálů, chybí nám evangelium pro desítky národů, které sem přicházejí (již dnes jsme v Evropě po Velké Británii zemí s nejrozmanitější skladbou
národnostních menšin). Bude nutné přeorganizovat naši výrobu filmu Ježíš, která je nadále nedostatečná…
Jaké inovace připravujeme: Vyjednal jsem autorská práva k tiskům různých překladů evangelií v asi 40 jazycích, kterými jsme
doposud nedisponovali, a chystáme se je v nejbližší době vydat a následně šířit mezi lidi z cílové skupiny (nejedná se pouze o rozdávání,
ale vůbec o prvotní kontakt a návaznou práci). Dále speciálně kvůli našim potřebám a požadavkům ohledně výroby DVD Ježíš muselo dabingové středisko v USA pozvat programátora z Microsoftu, aby vytvořil program, díky němuž bude možné vytvářet DVD, na něž se v plné kvalitě vejde zmíněný film ve 24 jazycích, což doposud žádný disk DVD (ani v sekulární sféře) neobsahoval! Tyto série plánujeme dohromady 4, což v praxi znamená celkem 96 jazyků (všechny jsou frekventované, ač je to k nevíře, zde v ČR). Samotné americké vývojové centrum nám
vzkázalo, že v takovém měřítku nepracuje nikdo jiný na světě než my, což považuji za vyznamenání pro náš národ, jak misijně smýšlející dokážeme být!
Jak je patrné z těchto výčtů, půjdou naše snahy v nadcházejících letech řádově do statisíců… Proto nyní vyzývám vás, kteří čtete tyto řádky, abyste přispěli i vy nějakou pravidelnou částkou k tomu, aby se zrealizovaly tyto plány. Díky vám, kteří jste v začátcích podporovali tuto službu, mnohé věci se daly do pohybu, avšak tím, jak služba roste do šíře (stoupá kvantita), je třeba jít dále. Zároveň chci připomenout fakt, že mnoho cizinců žije nebo pracuje tam, kde není v dosahu žádná místní církev, která by se mohla podílet na nákladech spojených se službou těmto lidem a jejich oslovení spočívá čistě na podpoře dárců, jako jste právě vy!
Prosím, abyste se s touto prosbou obrátili i na křesťany ve vašem okolí, ke kterým chováte důvěru. Můžete jim například vytisknout některý předchozí článek ode mne nebo uspořádat besedu, na kterou i rád po dohodě přijedu jak osobně představit celou práci, tak i zodpovědět veškeré dotazy. Můžete mě
oslovit skrze redakci tohoto časopisu.
Za veškerou pomoc vám předem velice děkuji jménem národů, které teprve čekají na „svůj“ čas.
„Ondřej“

Upozornění pro zájemce o misijní výjezdy: V podzimním období (říjen) se chystám zopakovat cestu do Řecka mezi uprchlíky (viz článek v posledním Nehemia Info). Zájemci pište: vyjezd.recko@gmail.com

Nadační fond Nehemia sbírá finanční prostředky na službu „Ondřeje“, který přináší evangelium národnostním skupinám žijícím v České republice. Tuto práci včetně výjezdu do Řecka můžete podpořit na účet 100 113 352/0300, variabilní symbol 2700. Pro dary na výjezd do Řecka uveďte do zprávy pro příjemce ŘECKO. Nasbírané prostředky jsou určeny na cestovné, pronájem skladu, nákup a tisk evangelizačních materiálů.
V případě, že chcete podpořit plat pro “Ondřeje” použijte, prosím číslo účtu 107 – 1727610277/0100, v.s. 8003.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy z projektů. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.