Zprávy ze Sibiře – Ilja Leonov

Posílám vám všem vřelé pozdravy a děkuji vám za vaši práci, modlitby a vaši pomoc při rozšiřování evangelia na Sibiři.

Bůh žehná naše město i naši církev. Loňský rok posiloval naše ruce a posílal nám do cesty služebníky, kteří nám přijeli na pomoc. Lidé z různých míst přinášeli dobrou zprávu i v našich končinách, takže se usilovně snažíme pokračovat ve službě dětem i mládeži, v nemocnicích i na ulici. Lidé se obracejí a přijímají Krista. Také pokračujeme ve stavbě na církevních pozemcích.

Na fotografiích jsou lidé, kteří přišli do církve a obrátili se. Dnes navštěvují naše bohoslužby. Bratři nám neustále pomáhají v Božím díle. Náš tým roste. Mládež, která vydala svá srdce Bohu, nyní sama přináší radostnou zvěst o Bohu i lidem na ulicích. Stále pracujeme také
v nemocnicích. Navštěvujeme nemocné. Sloužíme v sousední vesnici a také jsme začali se stavbou plotu na církevním pozemku. Mluvíme s lidmi na ulicích o Bohu a Pán Bůh otevírá srdce lidem s touhou slyšet evangelium. Povídáme si s nimi o Kristu, a pokud mají zájem, darujeme jim Nové zákony a nabízíme modlitbu.

Pokračujeme v trampolínové evangelizaci. Také jsme uspořádali mládežnický minifestival, kde jsme zažívali mocnou přítomnost Boží milosti. Mladí lidé se obraceli a vycházeli na výzvu ke službě Bohu.

Jaké jsou naše největší potřeby? Naší největší potřebou je nyní stavba nové modlitebny. Modlíme se a v létě bychom chtěli začít stavět základy. Nejprve je však nutné upravit terén a navézt kamení. Pak bude možné po půlroce, tedy snad letos v létě stavět základy. Z našich prostředků to však nejsme schopni zaplatit. 16 kubíků této navážky stojí 10.000 rublů. Potřebujeme 500 kubíků navážky, to znamená 300.000 rublů (v přepočtu přibližně 100 000 Kč). Jestli byste nám tedy chtěli s něčím pomoci, budeme vám velmi vděční za vaši finanční pomoc pro vybudování dostatečně pevných základů.

Rádi bychom vám, drazí přátelé, poděkovali za vaše modlitby i za vaši starostlivost. Kéž Pán Bůh požehná i dílu vašich rukou.

Pokud máte touhu podpořit Ilju Leonova a jeho službu, použijte prosím číslo účtu 1057340/2060, v. s. 5302.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.