Tanzanie – Jak se daří dětem v Loltepes a jaké jsou jejich výzvy?

Posíláme Vám mnoho srdečných pozdravů z Tanzanie, konkrétně z Masajské stepi. Prosím, přijměte naše opravdové a srdečné díky za pomoc, kterou nám poskytujete. Vaše finanční dary přišly jako vždy v pravý čas, a to nám dává opětovné ujištění o tom, že na nás Bůh nezapomněl.

Ještě v minulých týdnech jsme opět čelili opozici ze strany několika masajských starců, kteří se neustále snažili zmařit naše úsilí a práci mezi Masaji, a kteří nebyli ochotni naslouchat. Bůh však nedávno zasáhl a muže umlčel. Máme tedy naději a modlíme se, aby byly otevřeny nové dveře k lidským srdcím a mnozí z nich tak byli zachráněni pro věčnost.

Škola v Loltepes. V současné době k nám dochází do školy 560 dětí. Z toho je 49 dětí ubytovaných v místním hostelu, ať už proto, že rodiče bydlí daleko či jsou sirotci, a sedm dívek již začalo studovat na střední škole. Učitelů jsme však na takovýto počet dětí měli velmi málo a ve třídě se pak mačká i víc než 70 dětí. Přijela k nám však velká posila v podobě čerstvých absolventů z Morogoro a Kemonda a pan ředitel je z nich nadšený.

Jak jistě víte, přijel zde minulý rok i tým z České republiky, který během deseti dní (což je zázrak) vystavěl vodovodní věž s železnou konstrukcí na solární panely, která slouží jako zásobárna vody a její následný ohřev. Problém však nastal ve chvíli, kdy se Masajové dozvěděli, že je potřeba použít vrchní vrt, kterým napájejí své krávy. Díky finančnímu daru jedné rodiny jsme však mohli provést nový vrt a Pán Bůh nám požehnal dobrou vodou v blízkosti domu na našem pozemku, takže se problém vyřešil.

Pomoc z nebe. Potřebovali jsme i další peníze na propojení solární pumpy s hostelem a s domy pro učitele. Bůh se však dotkl srdcí lidí v Číně, kteří nám finančně pomohli. A váš dar z České republiky přišel v pravý čas a je pro nás skutečným povzbuzením. Finance, které jste nám zaslali, byly pro nás opravdovou pomocí z nebe a velmi si ceníme, že jste dovolili Bohu, aby nám skrze vás pomohl. Modlíme se za Boží požehnání do všech oblastí vašich životů.

Máme nyní spoustu výdajů s novým hostelem a domy pro učitele, a tak jsme přemoženi vděčností a jistotou, že Bůh za námi stojí. Naší největší výzvou byly děti, které pokračují dál ve vzdělávání na středních školách či učilištích. Většina z nich pochází z velmi chudých rodin nebo jsou dokonce sirotky, a proto je zodpovědnost především na naší straně. Nevěděli jsme, jak tuto situaci vyřešíme, ale váš dar je pro nás odpovědí. Nadále bychom jim tedy chtěli zajišťovat oblečení, ubytování a školní uniformy, školní potřeby a školné.

Oprava třídy. Další potřebou je dokončení a oprava jedné ze tříd, kterou jsme byli nuceni zavřít. Nebyla krytá ze všech stran a v chladném období zde nebylo možné přebývat. Část vašich peněz použijeme na její dokončení. Díky, že v tom stojíte s námi!

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.