Sto dní války na Ukrajině


Překlad – viz níže v článku…

Od prvních dnů války, po explozích a sirénách 24. února se setkal tým služebníků církve Assembly of God v Lucku, aby se společně dohodli, jaké místo zaujmou. Jednou z prvních věcí bylo převést všechny ženy a děti z našeho sboru, které měly zájem, na bezpečnější místa, nebo do zahraničí. V žádném případě jsme nezrušili nedělní shromáždění, protože modlitby naše země zoufale potřebuje. Od první chvíle invaze jsme rozběhli modlitební řetěz a modlili jsme během dne co dvě hodiny. V modlitbách pokračujeme i nadále. Modlitební setkání máme nyní každé pondělí, středu a pátek. Denně se také setkáváme s ostatními vedoucími místních církví AOG po celé Ukrajině online – prostřednictvím zoomu.

Od počátku až do dnešního dne pomáháme lidem v nouzi. Na pozemku církve jsme zpřístupnili proti-raketové úkryty. Pomáháme převážně uprchlíkům prchající před válkou z východu na západ. Zhruba 60 dětí bylo evakuováno do České republiky. Dále jsme evakuovali 100 dětí z oblastí Mariupolu a Vinice. Když přijížděly první kamiony s humanitární pomocí ze zahraničí, zřídili jsme v našem sboru koordinační centrum, do kterého bylo zprvu zapojeno 30 dobrovolníků, dnes jich máme více než 100. Denně se o tyto lidi staráme a zásobujeme je potravinovými balíčky, hygienou, léky, oblečením a základními potřebami pro ty, kteří přišli jen s věcmi, které měli na sobě. (deky, polštáře, matrace..) V naší církvi pracujeme bez přestání, vaříme obědy a chystáme svačiny.

V současné době pomáháme pravidelně zhruba 400 rodinám. Lidé přicházejí přímo do našeho centra. Snažíme se je v těchto chvílích jakkoliv povzbudit, nabízíme jim kávu, čaj a později během dne i oběd. Traumata, kterými si lidé prošli, jsou obrovská. Některé děti oněměly. Viděli při útěku tolik krutosti, že nejsou schopny mluvit.

Máme k dispozici 3 velké dodávky, které přivážejí humanitární pomoc lidem v nouzi, a zároveň jimi evakuujeme lidi z nebezpečných oblastí, Máme k dispozici 4 polní kuchyně, na kterých vaříme jídlo pro lidi z okupovaných území.

Podpořili jsme naše vojáky, bezpečnostní ukrajinské složky, policii i naše příbuzné a přátelé, kteří se dostali do přední linie. Darovali jsme jim generátory, neprůstřelné vesty, záchranářské sety, zdravotnický materiál, léky, spacáky, matrace, vysílačky i oblečení.

Každý pátek máme pro lidi, kteří přišli o svůj domov a utekli z východu, společné setkávání. Sdílíme s nimi Boží slovo, poskytujeme jim psychologickou podporu, protože téměř všichni potřebují novou naději. Zaměřujeme se na pomoc jak dospělým tak dětem.

Zřídili jsme také adaptační centrum pro lidi závislých na alkoholu a drogách, gemblingu atd. Pořádáme stále i Alfa kurzy. Ti, kteří se k nám nemůžou sami dopravit, přivážíme jídlo osobně. Zásobujeme také volyňskou oblast, rehabilitační centra, psychiatrické léčebny, dětské domovy, vojenské nemocnice, domovy důchodců léky a zdravotnickým vybavením. V neposlední řadě jim také pomáháme najít zaměstnání. V současné době je v našem městě asi 300 000 uprchlíků.

Téměř každému, kdo nás prosí o pomoc, pomáháme. Nově jsme také otevřeli novou církev pro Ukrajince v Brně a podobně bychom chtěli otevřít sbor i v Polsku.

Východ a jih stále potřebují naši podporu a my ji chceme poskytnout co nejdříve.

Jsme českému lidu i křesťanské organizaci Nehemia upřímně vděčni za pomoc, kterou Ukrajině poskytujete. I za to s jakou obětavostí a pohostinností jste přijali naše děti z dětského domova a jak se o ně staráte. Dnes jsme stále k dispozici, abychom pomohli k uzdravení lidských srdcí. Všechna zlomená srdce i s jejich osudy zasáhla i naše srdce, proto se ve službě, do které nás Pán povolal, nezastavíme.

«Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí. Já Hospodin jsem přece tvůj Bůh, já, Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel.» Izaiáš 43:2-3

Finanční pomoc můžete stále posílat na č. ú. 1057340/2060, v. s. 1009.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.