Nový misionář pro Střední Asii

V Nehemii se již několik let modlíme za nezasažené národy. Modlíme se za nové misijní pracovníky, kteří by následovali výzvy předložené Ježíšem: Jděte do celého světa…

Střední Asie je jedním z regionů, kam putuje nejmenší počet křesťanů. Zároveň na jejím území žije velké množství etnik bez přístupu k evangeliu. Do jejich jazyků není přeložena ani část Bible a na jejich území dlouhodobě nepracují žádní křesťané.

Od června roku 2017 se misijní práci ve Střední Asii věnuje nový misionář. To je pro nás povzbuzením a vyslyšenou modlitbou.

Vzhledem k povaze, činnosti a souvisejícím rizikům neuvádíme jméno a konkrétní lokality, kde práce probíhá.

Geografie: Střední Asií se rozumí několik zemí, konkrétně Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Ázerbajdžán, Arménie a Gruzie.

Popis projektu: Vyslání misionáře je výsledekem více než dvouletého procesu a intenzivních příprav. V současné době probíhají práce v různých lokalitách Střední Asie zaměřené na různá etnika. Zvýšený zájem je především o nezasažené národnostní skupiny. Cílem projektu je otevírání příležitostí pro další pracovníky a spolupráce a podpora místních křesťanských skupin a jednotlivců.

Několik slov misionáře ve Střední Asii: Začít pracovat mezi nezasaženými národy je naplněním mého životního snu. Vedla k tomu dlouhá cesta, roky zkušeností v různých profesních oblastech, ve službě v místním sboru i v zahraničních aktivitách. Věřím, že si mne
s rodinou Pán Bůh pro tuto práci celé roky připravoval. To nejnáročnější nás ale teprve čeká.

Mou touhou je vidět cílenou evangelizační práci křesťanů v místech, kde dosud taková činnost prakticky neexistovala. A věřím, že z našeho národa „Pán žně“ povolá a vyšle mnoho křesťanů. V tomto bych jim byl rád ve Střední Asii pomocníkem a průvodcem. Zároveň bych se rád stal kontaktní osobou pro všechny, kdo o Střední Asii uvažují, modlí se za ni nebo vnímají, že je Pán Bůh tímto směrem vede. V tomto směru nabízím možnost přidat se ke mně na některou z cest s cílem poznat některý region, místní život i možnosti dlouhodobé práce.

Pokud byste rádi podpořili službu misionáře ve Střední Asii, můžete jej finančně podpořit prostřednictvím čísla účtu NF Nehemia 1057340/2060, var. symbol 2305.

Nabídka spolupráce s místními sbory a jednotlivci

1. Hledáme partnery pro práci ve Střední Asii. Pokud vnímáte povolání nebo zájem o tento region, kontaktujte kancelář Nehemia pro více informací.

2. Rád přijed s misijním slovem na nedělní nebo jiné shromáždění v době, kdy nejsem v zahraničí.

3. Pro hodnocení misijních příležitostí hledáme schopné a odvážné jednotlivce, kteří by se připojili na některou z cest. Podmínkou je doporučení vašeho duchovního. Hledáme lidi rozumějící a pracující v různých technických i humanitárních oborech, profesionály, podnikatele i VŠ studenty. Vítáme i zájem duchovních, kteří by uvažovali o partnerství s některým sborem v Asii.

Zájemci o spolupráci, pište na e-mail office@nehemia.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.