Misijní výjezd Řecko 2011

Misijní výjezd do Řecka Zdravím opět čtenáře těchto stránek, věnovaných misii! Tentokráte přicházím s nabídkou misijního výjezdu, který připravuji na měsíc říjen. Naše cesta povede hned do několika států a za cíl si klade podpořit práci s imigranty v těchto zemích, tedy i jinde může vzniknout služba cizincům, které má ostatně každý evropský stát a tato výzva (jejich evangelizace) bude více a více vyvstávat před místními církvemi… Věřím, že my, jako Češi jsme již udělali značné pokroky v této práci a můžeme náš styl služby představit dalším křesťanům za hranicemi našeho státu a inspirovat je, jak se vyrovnávat s narůstajícím přílivem migrantů, jak jim účinně sloužit a přinášet Krista, o kterém dosud ani neslyšeli. Nyní představím ony zmíněné země, kam na podzim vyrazíme:
Řecko – důležitá zastávka na tzv.”Uprchlické dálnici” – jedná se o trasu, po které putují uprchlíci před náboženským a etnickým násilím, zejména z Afghánistánu, Pákistánu a Íránu (ale i z dalších zemí). Tito zoufalí lidé projdou skrze Turecko a odtud se lodí přepraví na evropský kontinent. Zde se vyloďují právě v řeckých přístavech a přes Balkán nebo Itálii se snaží dostat dále na Západ. Často jsou absolutně bezprizorní, odmítáni místním obyvatelstvem, ignorováni úřady anebo jimi zatčeni a navráceni do zemí, odkud utekli a kde je čeká zatčení a mučení, ale i smrt. Osobně jsem se s několika setkal, slyšel jsem i příběh o tom, jak se těchto běženců řecká policie snažila zbavit tím, že je na člunu odvezli na širé moře a naházeli je do vln. Více informací si sami můžete zjistit na You Tube, pokud zadáte do vyhledávače heslo: “Afghan refugees greece”. Pro tyto lidi mnohdy není kapacita v uprchlických táborech, a tak žijí na volných prostranstvích za městem, v křovinatých stráních, nebo vytvářejí slumy. Tragédie toho všeho spočívá v tom, že za celý život, ať už ve vlasti nebo na útěku, nepotkali živého křesťana a jejich svět, o křesťanech pouze slyšeli a spojují si je obecně s Evropany a Američany (nerozumí probíhající sekularizaci, proto si myslí o všech Evropanech, že jsou praktikující křesťané). Všechny ty zlé věci, které nyní zažívají, tudíž vnímají tak, že se dějí rukou křesťanů. My tedy, čeští křesťané, si klademe za cíl navštívit tyto ztracené a pomoci jim uvidět věci v pravém světle, změnit jejich pohled na křesťanství, pomoci jim prakticky (mnoho z nich má pouze to, co nosí na sobě, chodí bosi, nemají základní hygienické potřeby, hladoví…). Chceme koupit alespoň mýdlo, prací prášek, mouku, olej, atd…, abychom částečně zmírnili jejich bolest. Kristus v jedné své řeči pověděl: „Byl jsem na cestách a neujali jste se mě…” Osobně neznám nikoho, kdo by byl více “na cestách”, než právě tito lidé! Samozřejmě vedle této pomoci jim chceme říct to nejdůležitější, a to je zpráva o Ježíši Kristu, zakoupíme tedy v jejich mateřském jazyce evangelium a nabídneme jim jej. Na tyto potřeby tedy poplynou prostředky, které do té doby společně nashromáždíme… Celá cesta si klade za hlavní cíl zejména zjistit více o celé situaci na místě, zkontaktovat řeckou církev a přemýšlet společně, jak dále rozvíjet spolupráci. Máme též myšlenku umístit sem trvale nějakého misionáře, než se najde vhodný adept, chceme mu předem vytvářet podmínky pro službu zde.
Další státy, kam se chystáme, leží mezi Českou republikou a Řeckem, jedná se o: Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, Bulharsko, Makedonii, Černou Horu a případně Albánii. Všude zde je obrovská potřeba misie, jsou zde nepočetné sbory a jejich síť je velice řídká. Během naší cesty chceme nechat k sobě promlouvat Ducha svatého, a pokud nám ukáže konkrétní místo, přerušíme jízdu a provedeme průzkum duchovní situace zde. Budeme se snažit zkontaktovat místní křesťany a společně hledat před Boží tváří, co můžeme nabídnout, modlit se a nechat se inspirovat přímo na místě… Bude to tudíž zároveň i taková “Cesta víry“, nepočítejte tedy s předem přesně nalinkovaným programem, spíše s dobrodružstvím s “Bohem cest“ Tímto tedy Vás zvu k účasti na této cestě. Vy, kteří byste se rádi přímo účastnili, můžete se přihlásit skrze přihlášku, kterou najdete v tomto čísle Nehemia Info. Vy, kteří jet nemůžete, ale oslovil Vás tento projekt a rádi byste měli nějaký vliv na život uprchlíků, můžete se podílet na této práci finančně. Z nasbíraných prostředků pořídíme nejnutnější potřeby pro tyto nuzné a zároveň výtisky evangelií, které tito lidé obdrží spolu s humanitární pomocí. O celé akci Vás samozřejmě budeme zpětně informovat v příštím vydání Nehemia Info. Na závěr nechám promluvit jednoho bratra, který měl vidění od Boha při naší minulé průzkumné cestě po této oblasti: „Při zpáteční cestě jsem dostal vidění, ve kterém vyšel český lev z našeho území, překročil Rakousko a roztáhl se po Balkánu – prožil jsem, že český národ a česká církev ovlivní v budoucnu toto území“ –Nečekejme tedy, ale pojďme naplňovat toto proroctví svými silami, které nám na to dal náš Bůh!
“Ondřej“

Přihláška ke stažení zde: nehemia-prihlaska-1

Nadační fond Nehemia sbírá finanční prostředky na službu „Ondřeje“, který přináší evangelium národnostním skupinám žijícím v České republice. Tuto práci včetně výjezdu do Řecka můžete podpořit na účet 100 113 352/0300, variabilní symbol 2700. Pro dary na výjezd do Řecka uveďte do zprávy pro příjemce ŘECKO. Nasbírané prostředky jsou určeny na cestovné, pronájem skladu, nákup a tisk evangelizačních materiálů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Misijní výjezdy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.