Ježíš zachraňuje

Nezapomenutelný sen. Jednou v noci, když jsem byl ještě malý sedmiletý kluk (psal se rok 1950), se mi zdál sen. Když jsem se probudil, měl jsem sen v živé paměti. Ve snu jsem viděl beránka, který byl připraven na porážku. Vybavuji si jej, jak stojí a s pokorným pohledem upřeným na mě čeká na smrt. Jeho upřený pohled byl tak pronikavý, že se mi nepopsatelným způsobem vryl do mysli. Nicméně, beránek byl zabit a vůbec jsem nerozuměl, co tento sen znamenal, a to i přesto, že jsem byl velmi malý kluk. Když mi bylo čtrnáct, uvěřil jsem v Krista, který se tak stal mým osobním zachráncem. Sen, který jsem měl jako malý kluk, mi najednou vytanul na mysli a usnadnil moje rozhodnutí jej celým srdcem následovat. Po dalších třech letech mě Bůh velmi jasně povolal do muslimského světa. Vůbec jsem však nechápal, jakým způsobem a kdy. Nicméně jsem se za tuto věc modlil více než 28 let.

Společná práce. Na mé životní cestě mě Bůh vedl, jak se mám za své povolání modlit a jak do něj vstoupit. Po 28 letech modliteb a příprav jsem si uvědomil, že skutečně sloužím mezi muslimy. Nyní mi Bůh všemožnými způsoby potvrzuje, že tato služba je posledním kolem závodu. A jak je známo, poslední kolo závodu je vždy únavné a vyčerpávající. Díky Bohu však po celém světě existují lidé, kteří vidí potřebu pracovat v těžkých chvílích společně. Pokud je Bůh zapojen do práce, přijďme k Němu a staňme se součástí jeho Mise.

Nadpřirozené sny. Jeden z dřívějších následovníků islámu jednou řekl: „Pokud sám Bůh nezměnil mé myšlení a ideologii, pak jsem Ježíše Krista nikdy nepřivedl před proroka Mohameda.“ A má pravdu. Bůh sám totiž evangelizuje muslimy a oni na mnoha místech v obrovských zástupech přicházejí ke Kristu. Kristu je na mnoha místech ve světě mezi muslimskou komunitou projevována veliká úcta. Kristus je kázán a slavnostně korunován na místech, kde se nachází muslimská většina, a to mnohem více než tam, kde převažují křesťané. A to je také jedna z věcí, která mě na mé životní cestě udivuje. Jedním z příkladů je fakt, že mnoho muslimů přichází ke Kristu na základě snu nebo vidění!

Napsáno krví na nebi. Jedna žena (bývalá muslimka) měla vidění, ve kterém uviděla jednu prostou větu napsanou krví a zobrazenou mezi nebem a zemí. Její znění bylo: „Ježíš zachraňuje.“ Nyní se z ní stala jedna z velmi aktivních a úspěšných evangelistek a zakladatelek sborů. Místem jejího působiště se stala mešita a muslimové její cílovou skupinou. Vidění, které měla, neustále přesvědčuje muslimy o tom, že bez Mesiáše není naděje, pokoj ani záchrana.

Nehemia stojí po našem boku už léta a její pomoc nám pomáhá pevně stát. Velkou ctí je posilovat a pozvedat ruce takových lidí. Požehnány jsou ruce těch, které pracují na Misii pro Krista! Jinými slovy – pokud vidíte člověka, který zápasí s krvelačným zvířetem, je čas přispěchat na pomoc. Za poslední roky věřím, že přišlo ke Kristu skrze službu TFM více než 10 tisíc muslimů. Když však toto číslo porovnáme s celkovým počtem muslimské populace, je toto číslo mizivým procentem.

Společně zasáhnout svět. Velmi si vážím těch, kteří nás v České republice podporují, a mé zvláštní poděkování patří Nehemii a těm, skrze které pomoc proudí. Bohužel mě však celková statistika dosti znepokojuje. Ačkoliv je čas žně, máme jen spoustu práce, ale málo dělníků. Proto povzbuzuji všechny, aby se zapojili jak modlitbou tak finančně, abychom společně mohli zasáhnout muslimský svět evangeliem o Ježíši Kristu.

Pokud máte touhu podpořit br. Neriho či si „adoptovat“svého evangelistu v Etiopii, použijte prosím číslo účtu 1057340/2060 (případně 100113352/0300), variabilní symbol 5201.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.