Asie – dopisy plné vděčnosti

Poděkování jako projev vděčnosti za možnost mít vlastní Bibli v zemi, kde ji nelze jen tak jednoduše získat.

Proměna Slovem. Ze začátku jsem vůbec teologii studovat nechtěla, moji rodiče mě však dlouho přesvědčovali, až jsem nakonec souhlasila. Do učiva jsem stejně nepronikla, nebavilo mě to a chtěla jsem s tím přestat. Učitelé mi však v té chvíli velmi pomohli, podepřeli mě a trpělivě povzbuzovali. Po nějaké době jsem si uvědomila, že se mé postoje a pocity naprosto změnily, na konci roku jsem dokonce nechtěla odejít ze školy. Změnily se mé životní hodnoty a našla jsem cestu pro můj osobní život. Teď už rozumím, jaký má můj život smysl a rozhodla jsem se, že svůj život vydám Bohu. Prosím, modlete se za mě. Jsem moc vděčná za Bibli, kterou jsem díky vám dostala. Bůh vám žehnej.

Naplněný sen. Můj otec zemřel při autohavárii a matka se opět vdala. Mě a mého bratra se ujali prarodiče a vzhledem k tomu, že jsou to křesťané, začali jsme chodit do nedělní školy. Když jsem dostudovala, chtěla jsem si hned najít práci, abych nebyla pro babičku s dědou zátěží. Oni mě však pobízeli, abych studovala teologii na biblické škole, a také toužili, abych se stala misionářkou. Se vším jsem souhlasila a brzy jsem si ve škole našla spoustu přátel, kteří mi také ve studiu hodně pomohli. Nyní jsem ušla kus cesty a velmi jsem se díky učitelům a spolužákům zlepšila. Mnohokrát děkuji za Bibli a její obsah. Rozhodla jsem se, že bude misionářkou. Prosím, modlete se za mne.

Nové sbory. Přestěhoval jsem se na jih Číny, kde jsem také vydělával peníze. S Boží pomocí a spolu s mými spolupracovníky jsme zde založili nové sbory a můj domovský sbor nám je velkou oporou a posílá nám zde své kazatele. Vzhledem k tomu, že přes den všichni pracujeme, zvolili jsme večerní bohoslužby. S nadšením jsme si přicházeli do Boží blízkosti odpočinout. Nejprve jsme měli pouze jeden sbor. Protože se však obrátila spousta nových lidí, založili jsme další sbory – více než deset. Později jsme si uvědomili, že potřebujeme více služebníků, proto jsme nové věřící začali vyučovat. Vytvořili mnoho rozdílných skupin různě zaměřených. Máme studijní skupinu, další služebníci vyučují, vedou modlitby, chvály a vyzbrojují nové služebníky. A protože chceme misijně sloužit, stále více rodičů povzbuzuje své děti, aby studovaly teologii. Nyní již tři rodiny vyslaly své děti na biblickou školu. Prosím, modlete se za nás. Jsme tak vděční za to, že jsme mohli získat svou Bibli. Mnohokrát vám děkujeme!

Proměna života na Biblické škole. Nemám žádné sourozence, a tak rodiče investovali veškerou lásku a péči jen do mého života. Bohužel jsem si toho vůbec nevážil. Má rodina je bohatá, a tak mě nic nemotivovalo ke studiu a ve škole jsem se flákal. Mou zábavou bylo surfování na internetu a hraní her. Když jsem dokončil střední školu, nechtěl jsem chodit do práce, protože práce vyžaduje dřinu a rodiče mě v tom podpořili. Proto jsem zůstal doma, nedělal vůbec nic a jen jsem působil rodičům problémy. Rodiče se však snažili ze všech sil, povzbuzovali mě a snažili se mě něco naučit, bohužel však bez většího efektu. Nepřestávali se za mě modlit, abych se setkal s Kristem. Po dlouhé době mě poslali zpět do našeho mateřského sboru, kde jsem studoval Bibli a hudbu. Studium mě naprosto uchvátilo a změnilo, oblíbil jsem si náš sbor a našel smysl svého života v Kristu. Jsem také vděčný za ty, kteří se za mě modlili. Děkuji za Bibli, kterou jsem díky vám mohl získat. Bůh vám žehnej.

Služba dětem a Boží slovo. Vedení našeho sboru si uvědomuje důležitost služby mezi dětmi, a proto chtělo udělat v této oblasti jisté změny. Ze začátku jsme nevěděli, jak začít, až se nakonec starší rozhodli, že za službu dětem budu zodpovědná já. Trápila nás skutečnost, že v jiných sborech mají probuzení mezi dětmi a u nás se nic neděje. Modlili jsme se a hledali cestu. Velmi mě to trápilo, ale nakonec jsme vykročili. Přišli další služebníci a zároveň učitelé, kteří nás ve službě dětem vedli. Nyní již máme 30 sborů a v každém z nich je nedělní besídka, kde je v průměru 30 studentů. S vaší pomocí má každý student svou Bibli a zároveň vizi pro svůj život. Děkujeme za vaši pomoc. Bůh vám žehnej.

Živé Boží slovo a smysl života. Pocházím z věřící rodiny a sám jsem v Krista uvěřil jako student, neměl jsem však prostor chodit na žádná křesťanská setkání. O Ježíši jsem toho tedy moc nevěděl. Po studiích jsem hned nastoupil do práce, ale neměl jsem jistotu, že dělám správnou věc. Díky mým přátelům jsem však začal pravidelně navštěvovat bohoslužby, a tehdy v mém životě nastal zlom. Při každé písni i při kázání jsem neudržel slzy. Pochopil jsem, jakou cestou se dát, v práci jsem dal výpověď a začal studovat teologii. Radost naplnila moje srdce, konečně jsem našel smysl svého života. Poznal jsem lásku a přátelství, které jsem ve firmě nezažil. Rozhodl jsem se, že budu svědomitě studovat a celý svůj život budu sloužit Kristu. Prosím, modlete se za nás. Jsem také velmi vděčný za ty, kteří nám pomohli. Bůh vám žehnej.

Velký propad a vítězství. Když jsem dokončil studia, nepodařilo se mi sehnat dobrou práci. Dostal jsem strach a nevěděl, co mám dělat. Bohužel jsem se rychle naučil surfovat na internetu a brzy jsem propadl počítačovým hrám. Navštěvoval jsem internetové kavárny a hrál hry. Jednou jsem však při hře omdlel a probudil se až v nemocnici. Rodiče se o mě postarali, modlili se za mě a táta mi četl z Bible. Celý život se mi najednou převrátil naruby. Po propuštění z nemocnice jsem začal navštěvovat shromáždění a začal zde i pomáhat. Nakonec jsem byl poslán do jiného sboru studovat hudbu a nyní jsem odhodlán svědomitě studovat, číst Bibli a modlit se. Chci poznat Ježíše ještě mnohem víc a jsem rozhodnut mu celý život sloužit.

Osvobozující Boží slovo. Manželství ani práce nefungovaly a já jsem měla pocit, že se každou chvíli nervově zhroutím. Ztratila jsem radost a veškerou naději, dokonce jsem přemýšlela o sebevraždě. Měla jsem však dobrou kamarádku – křesťanku, a když uslyšela, čím procházím, přinesla mi dobrou zprávu a dala mi Bibli. Ve chvíli, kdy jsem začala číst evangelium Matouše 6. kapitolu, odešla nervozita i veškerý tlak. Pak jsme šly spolu do sboru, kde jsem pocítila lásku a přijetí a uvěřila jsem v Krista. Dala jsem výpověď v práci a začala studovat hudbu a vydala jsem Bohu celý svůj život.

Pokud máte touhu podpořit projekt Čínské Bible použijte prosím číslo účtu 1057340/2060, variabilní symbol 5301.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.