Etiopie: Hrdinové víry stále ve službě

Děkujeme Nf Nehemia a všem dárcům, kteří podporují naše evangelisty v jejich usilovné práci. Tuto podporu dostává celkem 11 pracovníků, kteří se podílejí na zakládání sborů. Všichni tito pracovníci jsou bývalí muslimové.

Tato zpráva je z období, kdy naše země prochází občanskou válkou, vysokou inflací a celkově těžkými časy. V tuto chvíli je občanská válka víceméně pod kontrolou, pouze v některých částech země zůstávají nepokoje a působí zde vzbouřenci. Další problémy naší zemi přinesla také pandemie Covidu, protože způsobila v ekonomice velkou inflaci, což ovlivnilo i životy našich misionářů. Život zde se totiž stává velice nákladným a ceny se stále zvedají. S Boží pomocí ale stále v misijních aktivitách pokračujeme. Bůh nám prokazuje svou milost a chrání nás.

Kolik lidí bylo zasaženo evangeliem? Během těchto šesti měsíců jsme měli možnosti oslovit evangeliem 6 187 muslimů (3 741 mužů a 2 446 žen). Sdílení dobré zprávy je naším úkolem. Někteří muslimové se zájmem naslouchají, ale někteří z nich se nás pokoušeli napadnout, protože se jich to velmi dotýká a s evangeliem nesouhlasí. Dobrou zprávu sdílíme s lidmi při práci v zaměstnání, v kavárnách, na pohřbech nebo třeba ve školách. Cítíme, že Duch svatý skrze nás mocně jedná a vidíme mnohé zázraky.

Kolik lidí bylo zachráněno? Mezi těmi, kteří slyšeli dobrou zprávu, byla i velká skupina lidí, která se rozhodla vydat svůj život Ježíši a přijmout ho za svého Pána a Spasitele. Znamená to, že 91 mužů a 56 žen přišlo do církve a 50 muslimů bylo pokřťěno ve vodě i v Duchu svatém. Z těch, kteří se obrátí, činíme učedníky a procházíme s nimi křesťanské základy. Snažíme se vyučování přizpůsobit tak, aby odpovídalo situaci, ve které se nacházejí. Jsme vděční, že máme možnost být prostředníky k záchraně ztracených i v této těžké době. Vidíme, že Bůh mezi muslimy jedná, dotýká se a mění jejich životy.

Nově založené církve. Založili jsme také nově 18 sborů a většina jejich členů jsou bývalí muslimové. V těchto sborech pořádáme pravidelné nedělní bohoslužby, jejichž součástí je i Večeře Páně a služba dětem, páteční modlitební shromáždění a biblické hodiny.

Vyučování nových misionářů. Toto vyučování je nejdůležitější součástí našeho misijního programu, skrze který máme možnost budovat duchovní život křesťanů pocházejících z muslimského prostředí. Díky tomuto programu jsme schopni posílat misionáře do nezasažených muslimských komunit a rozšiřovat tak zakládání sborů v Etiopii. Z důvodu nedostatku finančních prostředků jsme schopni zajistit vyučování pouze v jednom regionu.

Mezikulturní misijní škola. Díky tomuto misijnímu vzdělávacímu programu jsme v naší službě ještě úspěšnější. K našim krátkodobým misijním vzdělávacím kurzům se nám podařilo založit certifikovanou misijní školu. Krátkodobé kurzy jsou tří až pětidenní a probíhají přímo na misijním poli, zatímco program misijní školy je rozložen do tří měsíců. Součástí vyučování je také nabývání praktických misijních zkušeností.

Tento rok nám Bůh požehnal tak, že jsme přijali 38 misionářů, které můžeme dále vyučovat, přičemž 20 z nich jsou Amharové a 18 Oromové. Po třech měsících dokončili první část vzdělávání a vrátili se do oblastí, kde působí. V druhé části je čeká další 45 denní vyučování, jehož zakončením získají oficiální certifikát. Naše organizace naplňuje poslání, kterým je vyškolit správné lidi pro misijní práci. Naše misijní centrum je letos vytížené, a tak efektivně vyučujeme lidi, kteří jsou odhodlaní vyjít na misii.

Modlete se prosím za naše evangelisty, kteří čelí duchovnímu tlaku a jsou pronásledováni fanatickými muslimy.Za pracovníky, kteří jsou pod velkým tlakem kvůli covidu a dalšímím problémům, které jsou s tím spojeny. Modlete se za to, aby každého z nich a také členy jejich rodin Bůh chránil, a aby jim Bůh dával moudrost a vedl službu správným směrem. Za to, aby Bůh požehnal zakladatelům sborů a jejich služba nesla ovoce. Za dostatek financí na nákup dopravních prostředků pro naše pracovníky. Mnozí z nich musí chodit dlouhé hodiny pěšky, aby byli schopni se dostat k lidem, kterým se věnují. Za nově obrácené křesťany, kteří jsou pro svou víru pronásledováni. Za naši zemi, která teď čelí občanské válce, vysoké inflaci a ekonomické krizi. Za mír, pokoj a stabilitu v zemi. Za islámské radikály, kteří chtějí ovládnout oblast politiky, ekonomiky a také armádu.

Děkuji za to, že podporujete naši práci, a také za to, že za námi stojíte v modlitbách. Jsme velmi vděční, že vás máme a že máme možnost s vámi spolupracovat!

Práci evangelistů v Etiopii můžete podpořit na č. ú. 1057340/2060, v. s. 5201.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.