Děti – Etiopie

 
Rádi bychom vás informovali, že jsme ve spolupráci s etiopskou organizací
Ethiopia Mulu Wongel Amagnoch Church Development Organization otevřeli v Etiopii ve městě Koffele zcela nový projekt, ve kterém jsou podporovány děti z chudých rodin.

Od září jsme začali podporovat celkem 50 dětí.
Děti zahrnuté do programu podpory mají možnost bezplatně získávat vzdělání, lékařskou péči, ošacení a stravu.
ImageProjekt je zaštítěn etiopskou církví Ethiopia Mulu Wongel Amagnoch Churých, což v praxi znamená, že celá práce má přímou návaznost na církev.
Jelikož ve městě Koffele je obyvatelstvo z 95% muslimského vyznání, vidíme to jako
jedinečnou možnost zasáhnout děti z muslimských rodin evangeliem.
Projekt bude trvat pět let a počet dětí by se měl s postupem času rozrůst až na dvě
stě, což je závislé na množství dárců, kteří by na děti přispívali.
Měsíční náklady na jedno dítě jsou 15 Euro, tj. cca 450 Kč. Je však možné, aby jedno dítě
podporovalo více lidí.
Každý sponzor dostane fotografii dítěte a informace o jeho životní situaci.
Dvakrát ročně bychom chtěli všem sponzorům poslat o „jeho“ dítěti aktuální informace.
Jednou ročně bychom také chtěli podporované místo navštívit za účelem kontroly.

V současné době má z padesáti dětí třicet pět vlastního sponzora a patnáct dětí je stále nepokrytých. V případě, že máte zájem zapojit se do podpory etiopských dětí, kontaktujte, prosím, naši kancelář, kde s vámi rádi dohodneme podrobnosti.
Tel: 596 810 044, email: office@nehemia.cz

Leoš Cásek

Projekt Děti Etiopie – město Koffele můžete podpořit na účet N.f.N. 100113352/0300, variabilní symbol 1202.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy z projektů. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.