Hledáme nové sponzory pro pekárnu v Severní Koreji

V současné době skrze projekt pekáren dostává potravinovou pomoc 21 000 dětí. Česká Nehemia spolu se švýcarskou AVC přispívá na 9 000 dětí. Jeden z velkých dárců přestal posílat peníze na zhruba 7 000 dětí. Z toho důvodu má jedna z pekáren omezený provoz a děti dostávají pomoc jen tři dny v týdnu namísto šesti. Na pokrytí tohoto výpadku je třeba 30 000 USD měsíčně (875.000 Kč) se závazkem nejméně na tři roky. Zapojíte se i vy? Máme první vlaštovku na 10 000 Kč měsíčně. Zbývá tedy ještě mnoho peněz na pokrytí celé měsíční částky, jakákoliv částka však zvětšuje naději, že tuto mezeru společnými silami zaplníme. Potřebujeme však zaručit, že tuto platbu budeme posílat po dobu nejméně 3 let.
Pokud máte touhu pomoci severokorejským dětem pravidelně či jednorázovou částkou, použijte prosím účet 100 113 352/0300 v.s.1301.

Více také zde

Rubriky: Články | Napsat komentář

Jonáš přece nechtěl zachránit Ninive!

Bůh jedná prostřednictvím bouře
Věděli jste, že ne každá bouře je od Satana? I v Bibli čteme o tom, že samotný Hospodin chodí v bouři a vichřici. A tudíž prostřednictvím bouře chce i něco říci a je to součást Jeho plánu. (Nahum 1,3)

Ninive – město zla
Jedním z takových příkladů je i Jonáš, který byl poslaný do Ninive, aby varoval obyvatele před zkázou. Jonáš však reagoval jinak, než bychom očekávali. Možná si dokonce v srdci říkal – konečně! Vynikající nápad! Ninive totiž bylo město zla a hlavní město Asyrského království. Každý rok v čase žní vycházeli ninivští, aby úrodu ukradli, mladé muže zabili, ženy znásilnili, vypálili synagogy a vrátili se domů. To se opakovalo Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Válka a činy opravdové lásky

Reportáž z válečné zóny východní Ukrajiny.

To je takové štěstí tady žít
„To je takové štěstí tady žít a sloužit,“ povídá rozesmátá mladá žena, zatímco nás míjí vojenský konvoj. Nacházíme se v Pervomajske, které je vzdáleno jen asi 5 km od doněckého letiště, kde probíhaly jedny z nejkrutějších bojů. Ve Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Kurz Kairos v českém jazyce

Další kurz KAIROS 20.- 24.11. 2017 v Pelhřimově. Další kurz 22.- 26.11. 2018 na VOŠMT Kolín.

Věříme, že tento kurz je klíčem k vyburcování všech členů ve sboru k zasažení ztracených duší. Nenásilným, přesto však velice interaktivním způsobem odkrývá Boží touhu, která je zde již od stvoření světa, a tou je záchrana všech lidí na zemi. Zároveň poukazuje na to, že jsme byli požehnáni, abychom se stali požehnáním pro druhé. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Nový misionář mezi nezasaženými

Nový misionář NF Nehemia. Jmenuji se Jaro a již 3. rokem žiji v německém Herrnhutu. Ochranov (česky) leží na trojmezí česko-polsko-německých hranic. Toto místo má významný podíl na vzniku hnutí Moravských bratří. Jsem zde součástí modlitebního domu Jesus House (czherrnhut.de). Prvním rokem jsem pracoval jako pekař v místní pekárně a již druhým rokem působím jako misionář mezi uprchlíky pod CBH Praha. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Čína, země plná potřeb

V květnu, při naší cestě do Severní Koreje, jsme také mohli strávit pár dní v Číně. Až tehdy mi došlo, jak obrovskou plochu Čína zaujímá. Podle statistiky zde žije více než 1,3 miliardy lidí. Že ji však uvidíme i tolikrát z výšky, by mne v životě nenapadlo. Celkem jsme na naší cestě 16 krát vzlétali a přistávali. Podle našeho čínského přítele a překladatele je město, které má 5 milionů obyvatel, malé město. Měli jsme tedy možnost nahlédnout do Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Chléb, který mění životy

Hranice. Na hraničním přechodu mezi Čínou a Severní Koreou nás očekává drobný muž menší postavy v tmavomodrém obleku. Na levé klopě saka má tak jako všichni Severokorejci hrdě připnutý odznak s portrétem velkého vůdce. Vítá nás jen nepatrným úsměvem a letmým stiskem ruky. Poté sesbírá pasy naší tříčlenné výpravy Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Pět kroků, které mohou změnit svět

1. krok – Učednictví. KRISTUS byl výjimečný, všude, kam chodil, byl pohnut soucitem a jednal. Dotýkal se lidí, ale zároveň do nich investoval a učil je, jak následovat Boha. Kristus kázal o tom, že se přiblížilo Boží království, vybízel lidi, aby činili pokání a věřili evangeliu. Evangelium je jedinečné Boží pozvání napsané Kristovou krví. Nyní je však na tobě, abys toto pozvání šířil dál, sdílel je s ostatními a činil učedníky. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Vstříc žíznivému

Ten, kdo již někdy byl mezi uprchlíky a slyšel jejich svědectví života v zemích, ze kterých utíkají pryč, snáze porozumí tomuto slovu od proroka Izajáše. Ukazuje na Boží Otcovské srdce, které miluje člověka a chce, aby bylo člověku pomoženo. Vybízí obyvatele jednoho místa, které si žije v klidu a míru, aby šli naproti těm, kteří utíkají z válkou zmítané oblasti, protože oni potřebují pomoc. Mají hlad a žízeň, trpí bolestmi a strachem o svůj život. Jsou na cestě jako štvanci, mají obavy o svoji budoucnost. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Boží srdce bije pro ztracené

Zcela noví lidé. Když jsem v únoru tohoto roku opouštěl řecký přístav Patras, netušil jsem, že se již nepotkám s žádným z uprchlíků, kteří tam v té době byli. Po dvou měsících se osazenstvo přibližně dvou set uprchlíků zcela vyměnilo. Samotného mě to zaskočilo, když jsme Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář