Už jste při svém čtení Bible narazili na verše, které znáte…..

Už jste při svém čtení Bible narazili na verše, které znáte, ale ony vás zasáhly novým, zvláštním způsobem? Jeden z takových veršů mě oslovil v evangeliu Jana: „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat.“ J 14,21

petrbartos.jpgPřijmout přikázání neznamená vzít je na vědomí, ale přijmout za své, za náplň svého života. Žalmista David často mluví o tom, že Boží přikázání jsou mu radostí.

Druhá část verše říká: A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat.“
Nikdy jsem si konce této věty nevšiml. Kdo miluje Pána Ježíše tak, jak je psáno, pak mimo to, že jej bude milovat Otec nebeský, ho bude milovat i Ježíš a DÁ MU TO POZNAT. On vám to, že vás miluje, dá poznat takovým způsobem, že to bude nade vší pochybnost. Nechtěli byste zakoušet Boží lásku naprosto konkrétně ve svém každodenním životě?
Na světě je tolik národů, národnostních skupin, které mají svá náboženství a filosofie! Většina z nich se všemožně snaží naplnit všechny ty příkazy, nařízení a rady, které jim přikazuje jejich náboženství, ale tuto zkušenost, kterou nabízí Bůh a náš Spasitel, nemají.
Většina z nás se asi nikdy nedostane do jiných zemí, kde ještě neslyšeli evangelium a nezakusili, že mohou poznat lásku Boží ve svém životě, ale přesto se můžeme podílet na jejím šíření. Bůh má mnoho způsobů, jak si tebe i mě může použít. Jen hledá ochotné srdce, které chce dát lásku, oči, které vidí potřebu, a uši, které slyší volání o pomoc.
S Nadačním fondem Nehemia se otevírají mnohé možnosti pomoci v místech s velkou potřebou finanční i duchovní. Každý z nás může ovlivnit život některého jedince v jiném národě. Je to jen na našem rozhodnutí a praktickém provedení. A právě toto je úkolem Nehemie. Už patnáct let. Nehemie si totiž letos připomíná právě patnácté výročí svého založení Radou Apoštolské církve. Za tu dobu ušla celkem dost dlouhou cestu. Vyvíjela se a získala mnoho zkušeností, které nyní zúročuje. Stala se z ní uznávaná organizace jak v křesťanském prostředí ČR, tak i v zahraničí. Nedisponuje sice tak velkými finančními obraty jako např. finská Fida, ale podporuje projekty z peněz českých dárců. A to je něco, co zahraniční partneři oceňují. Možná, že vám to zní příliš nadneseně, ale Nehemie je brána jako partner.
Na této skutečnosti máte ten největší podíl právě vy, kteří jste učinili skutkem to rozhodnutí pomoci. Jsou to právě vaše ochotná srdce dát lásku praktickým způsobem, vaše oči, které vidí potřebu, a vaše uši, které slyší volání o pomoc.
Díky patří také všem pracovníkům Nehemie a členům Správní rady, kteří za celou dobu její existence pracovali na uskutečňování vaší touhy pomoci potřebným.
Díky Bohu, že můžeme spolu dělat dobré dílo!

Petr Bartoš
člen správní rady

Příspěvek byl publikován v rubrice Rozhovory. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.