Rozhovor s Wernerem Drotleffem – německým misionářem v Tanzanii

picture-062

Mohl bys, bratře Wernere, představit sebe a svou rodinu? Kolik máte dětí,jak dlouho jste v Africe a tak?
Dobře, začněme mnou. V Africe žiji celkem 30 let. Nejprve jsem začínal v jižní Africe s Reinhardem Bonkem a o rok později jsem potkal svou ženu Reginu. Poté jsme společně pracovali s R. Bonkem dalších 10 let. Potom jsme přesunuli do Tanzanie, kde jsme potkali Waldemara Sardaczuka (tehdejší ředitel AVC Nehemia v Německu), byl to velice plodný čas,mohli jsme podporovat místní církev díky humanitární pomoci –v tom jsme také viděli naší službu.Máme tři děti-nejstarší dcera končí univerzitu,druhá dcera dokončila biblickou školu v Evropě a nyní je na roční stáži v Tanzanii,syn vystudoval školu v Tanzanii a má rok volna,takže nám momentálně pomáhá v naší práci v Tanzanii. Jsme šťastní,že se naše děti rozhodly sloužit Pánu,že vyrůstaly v Tanzanii,mluví plynně jazykem a rozumí mentalitě tamních lidí,a že jsou ochotni pomáhat lidem..

maasailadies-listening-to-the-word-of-god1Mohl bys říci něco víc o vaší podpoře církve?Jak vnímáš konkrétně své povolání od Pána?
Tanzanie je velice krásná a úrodná země,ale v době,kdy jsme přišli to nebylo snadné období,vše bylo zruinováno,lidé byli frustrovaní,bez naděje,i když v církvi to žilo,děly se zázraky a v té době jsme cítili, že nemůžeme přicházet jen s Božím Slovem,ale že musíme pomoct také prakticky a to jsme skrze Nehemia AVC a humanitární pomoc mohli.Další věcí bylo jít do nezasažených oblastí,protože církev si myslela-my jsme chudí,nemáme na to kázat evangelium,chybělo i porozumění,že by to církev měla dělat,protože socialismus hlásal-všichni jsme bratři,nerušte jeden druhého,takže první věcí bylo,že jsem vzal tým 14 evangelistů na jih do muslimské části,a i když to byl boj,viděli jsme jednat Boží ruku a podařilo se zapojit i církev.
V dnešní době jsou aktivity, ale materialismus napáchal větší škody v duchovní oblasti než socialismus a komunismus předtím,protože lidé se teď honí za šancemi,jak zbohatnout,každý chce „kousek koláče“..věřím,že budeme požehnaní,když budeme dělat to,co po nás chce Bůh a nemyslím si,že je správné honit se a snažit o požehnání z vlastních sil.Nyní máme také misijní školu,kde vychováváme mladé lidi,kteří budou schopni budovat nové sbory a stát na pevném základě.Co dalšího mi Pán položil na srdce je nést evangelium mezi muslimy a další nezasažené národy,budujeme sbory na tomto území,spolupracujeme s bratrem,který založil 200 sborů v muslimských oblastech,ale věříme,že to není všechno,že Pán má pro nás a pro Tanzanii mnohem více.Je to o víře a poslušnosti. a-bit-more-pleaseDobrá věc je,že hodně starých lidí,kteří prošli socialismem ví,co to znamená vydání se pro něco a spousta jich pamatuje probuzení a také očekávají,že přijdou nové věci.To čekáme i my a v čem vidíme naší službu je podpora církve,ne budování dalších církví,je to velký úkol,člověk nemůže jen přijít se Slovem,když vidí utrpení kolem sebe,musí pomáhat.Jsem nadšený,když vidím,jak se Bůh dotýká lidí -i vás v České republice.Bylo hrozné vidět životní podmínky v Masajské stepi. té kuchyni(viz.níže) Byly to vyslyšené modlitby,když jste z N.f.Nehemia napsali email,že byste chtěli pomoci při budování kuchyně pro masajské děti a splacením školného.Je to požehnání pro nás i pro ty lidi a věříme,že se vrátí i vám.

Teď se vraťme zase k Masajům.Už jsi zmiňoval něco o kuchyni,mohl bys říct víc o tom projektu? Kolik dětí se toho projektu účastní,jaký to má smysl,z jaké dálky lidé přicházejí atd.?
dsc01818Musím říct,že to bylo opravdu Boží vedení,ne naše snaha začít něco takového…jednou jsem uvízl na území Masajů a jeden ze starších za mnou přišel a zeptal se,jestli bychom nepomohli s výukou dětí a nepřinesli Boží Slovo.Byla to úžasná výzva.Masajové žijí v hliněných domcích ,dobytek drží v noci v trnových ohradách,aby je chránili před divou zvěří.Jsou to nomádi,zcela závislí na vodě,takže se často stěhují za vodou.V našem okolí žije asi 1000 lidí,vyznávají pohanské náboženství,i když luteráni a katolíci se také snažili o práci mezi nimi,ale tito lidé potřebují být znovuzrozeni…první,s čím jsme začali ,byly jesle pro děti-zprvu asi 30-40 dětí,dnes se staráme o zhruba 300 dětí. To není tak samozřejmé,protože v této společnosti děti zůstávají doma,aby mohly pracovat,vdát se a mít vlastní děti hodně brzy.Nevěstu dostane ten,kdo nabídne více krav a často i staří muži vyplácejí mladá děvčata,je tu spousta špatných tradic,antikřesťanských zásad a pohanských zvyků,takže je tak dobré,že Boží světlokindergarten-maasailandpřišlo,ale musíme přicházet k těmto lidem s láskou.S Boží pomocí jsme nastartovali jesle a postavili pár budov pro pracovníky,vylepšili kuchyň(byla velice nehygienická,vlastně jen taková stříška,takže bylo velmi těžké vařit pro 200 a více dětí)a přístřešek,který se využívá v období dešťů.Situace je velmi dobrá,protože lidé chtějí přivádět své děti,takže nyní uvažujeme o vybudování ubytovny,ale hlavně vidíme,jak skrze děti jsou zasahovány mnohé rodiny.Bereme děti z pohanských poměrů jejich domovů a učíme je něčemu jinému.Důsledkem toho se evangelium šíří,lidé tvořící církev se schází různě venku a není to pro ně jednoduché,často jsou pro svou víru biti a vyhozeni,takže to je opravdu velké rozhodnutí následovat Ježíše-platí za to cenu.Např.jednomu pastorovi spálili dům,ale když se rozhodne Masaj,potom jde..Zanedlouho to bude naše vesnice,máme slíbenou i pomoc od vlády,podařilo se nám získat vodní zdroj(využívající větru),takže lidé jsou velmi nadšení..

Zmínil jsi vodní pumpu?Je napojena na nějaký kontejner s vodou?
dsc01771Ano kontejner má 20 000 litrů vody.Záleží na větru,někdy fouká dnem i nocí a když ne,tak se využívá ten kontejner.Lidé jsou moc vděčný,vidí v tom Boží ruku.Obstarat vodu je většinou starostí žen a dětí,což jim ulehčilo mnoho sil,nemusí se nachodit kilometry.Lidé v okruhu 5-6km přicházejí pro vodu,jsou mnohem šťastnější a zdravější-dokonce nějaká žena se bavila s mou manželkou a řekla jí,podívej,jak začínáme tloustnout, když teď nemusíme chodit pro vodu tak daleko. Je to opravdu požehnání od Pána a lidé v tom vidí Boha.Je to kombinace duchovní a fyzické evangelizace.S pomocí německé vládní organizace chceme vybudovat i školu a učitelské zázemí a také pěstovat kukuřici,protože půda je velice úrodná.
Myslím,že to je vše.Děkujeme moc za rozhovor.

Ptal se Jaromír Bílý
Překlad z angličtiny Štěpánka Lukačovičová

Werner Drotleff je zodpovědný za všechny projekty AVC Nehemia Německo v Tanzanii. Včetně projektů Kimbilio a „Děti Tanzanie – Masajové“, na kterých jako N.f.Nehemia spolupracujeme.
Letos v říjnu jsme Wernera navštívili v Německu, kde byl Werner s rodinou na dovolené.

Nadační fond Nehemia podporuje od září 2008 vzdělání pro 50 masajských dětí. Měsíční podpora jednoho dítěte je 7 Eur. V této částce je zahrnuto vzdělání, ošacení a strava.
Projekt je podporován jako celek, proto nejsme schopni dodávat informace o jednotlivých dětech, které školu navštěvují.
V letošním roce jsme nad prostředky na vzdělání pro 50 dětí odeslali ještě částku 161 000,- na dokončení na výstavbu kuchyně a vývařovny, které jsou součástí školy pro masajské děti.

Projekt „Děti Tanzanie – Masajové“ můžete podpořit jakoukoliv částkou na účet N.f.Nehemia 100 113 352/0300 variabilní symbol 1203.

Leoš Cásek
ředitel N.f. Nehemia

Příspěvek byl publikován v rubrice Rozhovory. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.