Celý náš život prostupuje práce.

petr_bartosCelý náš život prostupuje práce. Nemá být sice na prvním místě, ale je součástí našeho života. Za totality nám vymývali mozky tím, že pracujeme pro pocit z dobře vykonané práce, dnes se otevřeně vše točí kolem peněz. Pro nás je směrodatný princip – všecko čiňte k slávě Boží. Bible ukazuje mnoho principů, které ovlivňují náš život ať v kladném, nebo záporném smyslu. Záleží na tom, čeho se to konkrétně týká. Výše zmíněný byl jedním z těch, kterými se máme řídit my.
Některé věci však Bible neřeší a nechává je otevřené pro naši kreativitu. Když se nám práce, kterou je nutné udělat, nedaří tak, jak si představujeme, tak změníme technologický postup, začneme ji prostě dělat jiným způsobem. Nezměnili jsme cíl, ale způsob dosažení cíle. Říká se přísloví, že zvyk je železná košile. Během doby, co jsem věřící a ve službě
v církvi, jsem se často setkával a setkávám s názorem – vždy jsme dělali věci tímto způsobem, tak proč bychom je měli měnit? Tehdy to fungovalo. To, proč to dnes nefunguje, je tím, že se málo modlíme. Samozřejmě že modlitby jsou důležitou součástí našeho života, a hlavně v oblasti misie. Modlitba však není cílem, ale prostředkem. Ježíš na toto téma hovoří, že se máme modlit, aby vyslal dělníky na svou žeň, a vzápětí vysílá své učedníky. Pokud se modlíme, musíme věřit, že nás Bůh slyší a koná na základě našich modliteb. Všimněme si, že v knize Skutků není popsáno mnoho modlitebních shromáždění
za ztracené, ale mnoho misijních aktivit. To nám ukazuje, co bylo prostředkem a co cílem. Výrok Pána Ježíše Krista „Neboť synové tohoto světa jsou vůči svému pokolení rozumnější než synové světla“ je určen učedníkům. Mimo jiné jim také chtěl říct, že mají být tvořiví. Buďme tvořiví ve způsobu, jak lidem přiblížit evangelium. Ale běda nám, kdybychom měnili obsah evangelia. Měnit způsob nesení zvěsti je dokonce naší povinností. Jedním z důvodů, proč lidé v takovém počtu chodili za Ježíšem, byl jeho srozumi-telný způsob vyučování o Božím království.
Buďme svěží. Přinášejme evangelium, které je mocí Boží každému, kdo věří, svěžím způsobem. Jsem přesvědčen, že přesně
tak to dělal náš Pán. Ne zatuchle. Tvořivost je pro misii
a evangelizaci velmi důle-žitá a chce přemýšlení. Navíc máme milost, že je v nás Duch Páně. Je třeba to začít zkoušet a vytrvat. Nenechat se odradit případnými neúspěchy.
1K 1,26-30 Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic – aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste
z Boží moci v Kristu Ježíši. Takto o nás smýšlí Bůh. Dejme mu šanci a právo si nás použít. Samozřejmě že nás to bude něco stát, ale budeme zažívat to, co jsme si teď přečetli. Zažijeme, co to je být nástrojem v Boží ruce. Vydejme se Bohu pro misii v Duchu svatém, protože jinak to bude jen PBDSJTCJDDDJTCJDD (pokud budete dělat stále jen to, co jste dělali doposud, dostanete jen to, co jste dostávali doposud).

Petr Bartoš
člen Správní rady N.f.Nehemia

Příspěvek byl publikován v rubrice Rozhovory. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.