Nové zprávy z Čachtic – Bihari – Slovensko 12/2014

Bihari Foto 2 (kopie)Nové zprávy z Čachtic

V létě jsme strávili na misii v Čachticích zhruba jeden měsíc. Scházeli jsme se na domácích skupinkách a podnikali evangelizace přímo v centru města Piešťany. Rozdávali jsme letáčky, chválili Pána, a dokonce jsme měli příležitost se modlit za dvě mladá děvčata. Mám z toho obrovskou radost a jsem z toho velmi povzbuzen. Během jednoho dne jsme mohli být na dvou místech. Po dvou dnech jsme vyjeli s naším malým týmem do romské osady Prašník. Zde jsme kázali Boží slovo a modlili jsme se za spoustu nemocných lidí. Někteří z nich přijali uzdravení přímo na místě. Tuto osadu jsme navštívili již poněkolikáté. Lidé jsou zde vůči Božímu slovu velmi otevření.

Bihari spol

Měl jsem také možnost sloužit v piešťanském sboru u Juraje Gabriše. Jsem vděčný za jeho pomoc a službu, kterou v Čachticích mezi Romy dělá, a kdykoliv spolu sloužíme, jsem nadšený a povzbuzený. Každý večer jsme se také ve sboru jako církev společně modlili.
Viděl jsem mezi romskými bratry velké změny. Dlouho nemohli najít práci, po delších modlitbách jim však Bůh otevřel dveře a nyní mohou pracovat jako zedníci na stavbě. Jeden
z nich se dokonce stal na stavbě předákem. Jsou velice pracovití, dokonce i své domy spravují svépomocí a Pán Bůh naplňuje všechny jejich potřeby. Vidím také velké změny v manželských vztazích. Jsou to velké proměny. Bůh zde opravdu dělá velké věci.
Rád bych se s vámi také podělil o to, co jsem prožil zde
v České republice. Byl jsem pozván do Šluknova, kde bratři v Teen Challenge pracují s drogově závislými. Mají zde také romskou komunitu, ve které jsme měli možnost sloužit slovem, chválami a modlitbami za nemocné.
V současnosti jsem otevřel novou domácí skupinku v Ostravě-Muglinově. Lidí však začíná přibývat, a tak to vypadá, že si brzy budeme muset pronajmout větší prostory. Pán Bůh nám přidává stále nové lidi, tento měsíc budeme křtít další bratry. Chvála Bohu! V Bohumíně také stále probíhají odpolední evangelizační shromáždění. Zde se týdně schází 20–30 lidí, převážně Romů. V týdnu navíc dále pokračují domácí skupinky zaměřené na pastoraci.
Děkuji Bohu za Jeho milost, všechna sláva patří jen Jemu. Prosím vás všechny dále za přímluvné modlitby.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy z projektů. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.