Misie v Řecku: Uhlířovi

Jsme mladý manželský pár z Prahy a v našem srdci je touha sdílet evangelium a Boží srdce s lidmi, kteří jej neznají. Ještě předtím, než jsme se s mou ženou Terezkou potkali a než jsem se já vůbec obrátil k Bohu, Terezka už přemýšlela o misii. Od první chvíle, kdy navštívila Izrael, ji srdce táhlo k muslimům. Po nějaké době začala pracovat ve velké korporátní firmě v Praze.

Když jsem uvěřil já a byl jsem pokřtěn, pracoval jsem jako holič ve svém holičství. Začal jsem sdílet evangelium se zákazníky a kolegy, modlil jsem se za ně, když měli nějakou nemoc nebo bolest, a viděl jsem díky Boží milosti mnoho zázračných uzdravení. S Terezkou jsme se potkali v učednické skupince, po třech měsících jsem ji požádal o ruku a v květnu 2020 jsme se vzali.

Bůh mění naše plány. Po svatbě jsme plánovali naše další kroky. Hledali jsme nějaký pozemek k bydlení a měl jsem v plánu otevřít další holičství s kavárnou (která by byla vedená i jako “healing room” a místo ke sdílení evangelia), kde bychom společně pracovali. Byl to ale jen takový náš plán…

20. července 2020 se Terez ve své práci modlila. Už nechtěla chodit jen každý den do kanceláře, ale chtěla něco víc. Cítila, že je to modlitba, která bude vyslyšená. Nezávisle na tom jsem já ve své práci začal děkovat Bohu za to, že mohu být konečně šťastný. (Ježíš mě pár dní předtím vysvobodil z problému spojeného s neodpuštěním, a potom mě ještě víc naplnil svým Duchem. Zažil jsem s ním úžasné zázraky.) Když jsem mu děkoval, začal jsem brečet a ucítil jsem silnou Ježíšovu přítomnost. Opět jsem cítil, jak mě Bůh vysvobodil z něčeho zlého. Začal jsem mu znovu děkovat a modlit se v několika různých jazycích.

Bůh promlouval k mému duchu a říkal mi, že mám skončit v holičství, a že mě chce poslat do celého světa. Říkal jsem mu: “Já? Proč já? Co já můžu udělat v celém světě?” On mi řekl: “Já budu s tebou.” Po asi hodině, co jsem se takto modlil, přišli do holičství dva kluci, kteří vypadali původem z Blízkého východu. Přišli se ostříhat. Já jsem v tu chvíli byl ale tak zajedno s Ježíšem, že jsem je viděl s takovou láskou a začal jsem jim říkat, že je Bůh miluje a že jenom Ježíš je může zachránit. Pochopil jsem, že jejich příchod není náhoda, ale Bůh mi tím ukázal, za kým nás chce poslat. Řekli mi, že jsou muslimové a mají svoji víru. Ten druhý však zmínil, že jeho matka je také křesťanka. Po chvíli jsem se s nimi objal a se slovy, že se ještě setkáme, jsem jel domů za svou ženou.

Vyrazili jsme na cestu. Potom, co jsme oba věděli, že chceme jít do celého světa, jsme se začali učit perštinu a hledali další vedení. Bůh nás vedl do uprchlických kempů v Řecku, kde nás po měsíční službě v okolí Tesaloniky Bůh směřoval do menšího města Serres ve vnitrozemí. Byli jsme zde několik měsíců, sdíleli jsme evangelium v uprchlickém táboře, povzbuzovali místní věřící a Bůh nás budoval. Do Prahy jsme se vrátili v únoru 2022 a Terezka zde porodila naši první dceru Lilien. Věříme, že se do Řecka letos v létě vrátíme. Místní řecká církev nám našla vybavený byt na pronájem, který je přímo pod pastorovou rodinou. Uvidíme, jak nás Bůh dále povede.

Budeme moc rádi, když se stanete součástí naší misie, Božího příběhu a když se za nás budete modlit. Budeme také vděční za vaši finanční podporu.
Misii manželů Uhlířových můžete podpořit na č. ú. 1057340/2060, v. s. 2104.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.