Misie mezi Masaji

photo 5 (1)Místní šaman probodl kusem dřeva oko krávy jako symbol našeho prokletí…
Rozhovor s naším spolupracovníkem Wernerem Drotleffem, misionářem německé AVC/Nehemia v Tanzanii.

Vím, že v Africe žiješ už 38 let a z toho posledních 28 let v Tanzanii. Jak místní lidé momentálně vnímají vaše působení v Tanzanii?
Tak jako všude jinde na misijním poli narážíme na spoustu odporu. Na konci minulého roku bylo v Tanzanii velké napětí před volbami do parlamentu. Je zde velký tlak ze strany islamistů. Ale samozřejmě je daleko víc věcí, které nám přinášejí radost.
photo 1Například před pár lety jsme byli pozváni na velké shromáždění masajských vůdců, které se koná jednou za sedm let. Setkání vůdců vždy vyvrcholí pohanskými rituály spojenými se sexuálními rituály. I přesto jsme byli požádání, abychom na tomto významném shromáždění velkých vůdců kázali. Můj přítel pastor Mosha se na toto kázání velmi důkladně připravil. Po skončení přijalo Ježíše 50 Masajů a mnozí z nich byli velmi respektovaní a uznávaní vůdci. Ostatní se po našem kázání odebrali domů a na své zaběhlé rituály k mému údivu pozapomněli…
I přes takové situace zažíváme mnoho protivenství. Je zcela běžné, že šamani nad námi vyhlašují prokletí. Zrovna minulý měsíc místní šaman probodl kusem dřeva oko jedné krávy, což měl být symbol prokletí naší úrody.
Bitva je opravdu stále divočejší, vyžaduje mnohem více modliteb. Ale my známe cestu z tohoto všeho protivenství, a tou je Ježíš, který je vítěz! A jeho vítězství je naše. Prosím, modlete se spolu s námi, aby naši protivníci viděli, že jsme na straně vítěze a mohli jej také poznat.

photo 4Před pár lety jsi zmínil, že uvažujete o pěstování zemědělských plodin přímo v masajské stepi.
Ano, už několik let se snažíme Masaje naučit obdělávat půdu. Jelikož Masajové jsou především pastevci dobytka, tato činnost jim není zcela vlastní. Mnozí z nich mají však ochotu se učit něčemu novému. Především vidí, že půda je všude kolem nich a s relativně malým úsilím jsou schopni zajistit svoji rodinu.
Pěstujeme především fazole a kukuřici, abychom mohli v rámci vzdělání dávat dětem i jídlo. Pro mnohé z nich je jídlo silná motivace, aby chodily pravidelně do školy. Snažíme se pomoci těm nepotřebnějším.
Ze Švýcarska jsme v loni dostali prostředky na koupi traktoru, který je pro nás při obdělávání půdy velkou pomocí! Nicméně scházely nám peníze, abychom pořídili i vlečku. Jak jsme zvyklí, tak i tuto praktickou potřebu jsme předkládali Bohu. Pár dní na to ses ozval ty, že pro nás máte nějaké peníze, jestli něco nepotřebujeme. Již po několikáté jste se pro nás stali “vyslyšenou modlitbou”! Jste pro nás velkým požehnáním již mnoho let!

masajJak se vám daří v oblasti vzdělávání mezi malými Masaji?
Před několika lety jsem projížděl masajskou stepí a uvázlo mi tu auto. Tehdy mi pomáhal jeden z členů místní rady starších. Požádal mě, jestli bychom jim pomohli se vzděláváním jejich dětí a také s výukou Bible. Musím říct, že to byla opravdu výzva a zázrak zároveň.
Masajové jsou národ, který žije spoután mnoha okultními a perverzními tradicemi, nad kterými vám zůstává rozum stát. Mnoho Masajů je hluboce ponořeno do černé magie a čarodějnictví.
Avšak je to skvělá příležitost přinést těmto ztraceným Světlo! Momentálně do naší školy, která je uprostřed stepi, kde žije víc než 1000 Masajů, chodí více než 300 dětí. Mnohé z nich mají velmi pozitivní vliv i na své rodiče.
Ale i po dlouhých letech, kdy škola funguje, je nutné se intenzivně modlit, a to především za děti. Stále je dost místních, především mezi staršími Masaji, kteří považují vzdělání za prostředek, jak odvést děti od jejich “dobrých” tradic.

Je něco, co bys rád na závěr sdělil našim čtenářům?
Jsme za vás nesmírně vděčni. Vážíme si vaší dlouholeté a věrné podpory. Mnohokrát a mnohými způsoby jste se postavili do mezery našich potřeb.
Většinou vaše pomoc přijde v okamžik, kdy se za danou věc úpěnlivě modlíme.
Několikrát to byly peníze na nákup potravin v období sucha, peníze na stavbu školní kuchyně a sociálního zařízení pro internát. Také pracovní tým v roce 2014 přijel v pravý čas! Skrze tyto muže jste mohli postavit dvě nové třídy pro naši školu, které jsme citelně postrádali.
Děkujeme, že stojíte za námi a pomáháte nám přivádět ztracené do Božího království!

Ptal se Leoš Cásek

Působení české Nehemie v Tanzanii se datuje od počátku 90. let. V této době zde působila česká misionářka Katka Žurková, která se nesmazatelně otiskla do misijní historie české církve. Od roku 2008 jsme pocítili touhu pomoci masajskému národu jednak prakticky, ale v neposlední řadě i přinést zvěst evangelia.
V současné době podporujeme vzdělání pro 50 masajských dětí, kterým můžete pomoci darováním jakékoliv částky na účet 1057340/2060 s variabilním symbolem 1203. Měsíční náklady na jedno dítě činí 450 Kč.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.