Kdo půjde a koho pošlu …..

Na západní Sibiři sloužil tým lidí týden pod vedením Petra Luničkina Něncům. Nerozuměl jsem komu že to sloužili a tak mi to ještě jednou musel opakovak. Něnec což v jejich jazyce znamená „člověk“.

Na území severní Sibiře žije 26 tzv. malých národů severu:

Image

Etnikum počet
[tis]
Etnikum počet
[tis]
Etnikum počet
[tis]
Saamové 1,8 Něnci 34,2 Enci 0,2
Nganasanové 1,3 Dolganové 6,6 Chantové 22,3
Mansové 8,3 Selkupové 3,5 Ketové 1,1
Evenkové 29,9 Evenové 17,2 Jukagirové 1,1
Čukčové 15,1 Korjakové 8,9 Itelmenové 2,4
Čuvanci 1,4 Eskymáci 1,7 Aleutové 0,6
Tofalarové 0,7 Nivchové 4,6 Nanajci 12
Ulčové 3,2 Udegejci 1,9 Oročové 0,9
Nagidalci 0,6 Orokové 0,18    

Petr Luničkin (ředitel Severoosetinské misie Milosrerdie) sloužil tamějšímu největšímu národu i když v této vesnici Gaz-Sale žije jen 2500 Něnců.
ImageV okolí jsou další etnika, co nikdy neslyšela o věčné naději, kterou nám dává Bůh ve svém synu Ježíši. Při pohledu na tu tabulku mi vyvstaly v mysli slova z Izajáše 6:8, kde je napsáno: Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“

Při pohledu na ty čísla, Enců je jen např. 200, Orokovů jen 180 a kdo ví, jak dlouho ještě budou tyto národy existovat jsem i já řekl před několika lety svému Pánu tak jako Izajáš: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ Bůh vzal vážně naše slova a povolal nás ke službě. Nyní se s rodinou připravujeme ke stěhování na Ukrajinu sloužit dětem v křesťanských dětských domovech, ale v budoucnosti bychom rádi jeli i dále na východ. Potřebných je velmi mnoho, na světě je asi 15900 etnických skupin a z tohoto počtu je jich stále 6600 ještě nezasažených.
Modlím se, aby Pán vyslal i z naší země dělníky na svou žeň, aby šli k těmto národům a zvěstovali jim živého Krista. Před námi stojí stále výzvy, které nám předkládá sám Ježíš: Matouš 28:19 – 20Image
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ Jak přistupujeme k tomuto slovu? Netýká se toto slovo i mě? Nebo mám být jen řadovým členem církve a s tím být do konce života spokojený? Zvaž své možnosti, obdarování a povolání.

ImageMožná právě ty nemůžeš z různých příčin jet někam sloužit, ale jistě můžeš předkládat své modlitby za určité národy nebo jiné potřeby, možná tě Bůh požehnal hojností a můžeš tak podpořit někoho, kdo je otevřený k tomu, aby vyšel k národům (mnoho národnostních skupin žije i u nás).
Nenech svůj život ladem vždyť jsme učedníci Ježíšovi: Matouš 9:35 – 38 Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu.
Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo.“ Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na svou žeň!“

Václav Bednář
misionář sboru AC Havířov

Příspěvek byl publikován v rubrice Rozhovory. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.