Dopis Pavla Goluba – Ukrajina

golubZdravím vás z Ukrajiny, která je od tragických událostí známá po celém světě. Lidé si dnes při pohledu na mapu uvědomují, že Ukrajina není Rusko a že není v Africe. Ukrajina, stejně jako Česká republika, je Boží země, samostatný národ, s Božím osudem a Jeho budoucností.
Jsem pastorem církve mého národa a biskup pastorů, sloužím lidem z celého srdce, dávám přednost Bohu, abych vyplnil Jeho vůli. Jsem rád, že spolu s celou rodinou můžeme být součástí Božího plánu pro tuto zemi. Díky Bohu za to, že jsme mohli spolu dlouhá léta pracovat a upevňovat přátelství. Mnoho událostí v naší církvi by neproběhlo bez vaší účasti a podpory, a to jak finanční, tak prostřednictvím vašich misionářů.
Dnes je na Ukrajině, v souvislosti s vojenskou akcí, velmi složitá situace. Země je politicky nestabilní a ceny za bydlení vysoké.
Ale Bůh je dobrý. Pokračujeme ve sborové práci a programech i v evangelizaci prostřednictvím „modlitební kaple“. Letos jsme připravili pro děti a lidi v nouzi několik táborů, vzniklo i několik volnočasových aktivit pro mládež i mladé rodiny s dětmi. Díky službě našich sester, které pracují ve státním dětském domově s bezprizorními dětmi, dochází do sboru každou neděli 7–12 dětí a dospělých. Zpívají a modlí se spolu s námi. Jedna z vychovatelek dokonce přijala Krista a pokřtila se v naší církvi. Nadále sloužíme i ve vesnici Novogrigorovske a Bůh s místními lidmi stále jedná. V Nikopoli jsme přijali malou skupinu lidí, kteří se přestěhovali ze zóny ATO z Jenakyjeva a pastorační službou byl pověřen bratr Roman. Příští rok máme v plánu založit sbor v jedné vesnici, 30 km od Apostolova. Pokračujeme v evangelizační službě v Magdalinovce, která je 250 km od nás. Máme naději, že v letošním roce tam vznikne nová církev.
Dílo Boží se nezastavilo. Stále se budeme modlit za rozšiřování Božího království.
V letošním roce chceme oslavit 15 výročí našeho sboru. Je to velmi důležitá událost, protože jsme přesvědčeni, že jsme Božím nástrojem k naplnění Jeho cíle.
Je pro nás velkým požehnáním, že máme novou dodávku na dovoz dětí ze sirotčince do sboru, zejména na podzim a v zimě, rovněž k evangelizaci.
Naší velkou potřebou jsou finance na opravy domů a modliteben v místech, kde sloužíme. Mou osobní potřebou je zaizolovat dům, abychom platili méně za vytápění.
Požehnání vám od našeho Pána, a děkuji vám za všechno, co pro nás děláte.

S úctou pastor Pavel Golub.

Pavla Goluba můžete podpořit prostřednictvím čísla účtu 1057340/2060, v. s. 5101.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články, Zprávy z misijních projektů. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.